NUUTSTE BYDRAES

Gedagtes vir elke dag

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

Bekommernis is die sinlose proses van toelaat dat gister se probleme jou aandag van vandag aftrek en more se geleenthede vertroebel.

SEPTEMBER 1917

Prof Willem Jordaan

Sowat 102 jaar gelede, in dieselfde week, het twee gebeurtenisse plaasgevind wat baie mense gedink het niks met mekaar te doene gehad het nie. In daardie week het die Sionisme en Kommunisme getriomfeer.

In Rusland in September 1917 het die mag in die hande van Lenin en sy mede Joodse samesweerders beland. In dieselfde week het die Britse eerste minister  Lloyd George en president Woodrow Wilson van die VSA toegegee aan Joodse druk en is die Balfour Verklaring uitgereik aan Lord Rothschild waarin ‘n Joodse staat aan die Jode in Palestina (vandag bekend as Israel) belowe is.

Douglas Reed, ‘n voormalige korrespondent vir die Times van Londen het dit soos volg opgesom:

In the very week of the Balfour Declaration, the other group of Jews in Russia achieved their aim, the destruction of the Russian nation-state. The Western politicians thus bred a bicephalous monster, one head being the power of Zionism in the Western capitals, and the other the power of Communism advancing from captive Russia. Submission to Zionism weakened the power of the West to preserve itself against the world-revolution, for Zionism worked to keep Western governments submissive and to deflect their policies from national interests; indeed, at that instant the cry was first raised that opposition to the world-revolution, too, was "antisemitism. "

Die Russiese nasiestaat moes vernietig word deur Kommunisme, die revolusie van “onder”, en ander nasiestate deur die revolusie van “bo” Sionisme. Deur die invloed van die Joodse Sionisme in state is die weerbaarheid teen Kommunisme verswak. Nasionale belange moes plek maak vir “internasionale belange”. Is daar ‘n beter resep vir ‘n revolusie om te slaag as dit op twee fronte, van bo en onder gevoer word? En soos Reed dit stel, is die gedrog “anti-semitisme” op daardie stadium gebore.

In Rusland gebeur die verstommende ding dat ‘n Russiese monargie deur ‘n vyandelike buitelandse mag vervang word wat hom dan tot terreur wend en 50 miljoen sterftes oplewer voordat dit gestop kon word.

Die woorde van Lord Acton oor die Franse Revolusie is net so paslik vir die “Russiese” Revolusie:

The appalling thing in the revolution is not the turmoil but the design; through all the fire and smoke we perceive the evidence of calculating organization. The managers remain studiously concealed and masked, but there is no doubt about their presence right from the start.

Die spektakel van die Bolsheviks (meerderheid) en Mencheviks (minderheid), was tot vermaak en verwarring van die Russe, terwyl die Jode die toue van agter die skerms getrek het.

Die waarheid is, soos Ivor Benson dit stel:

The truth, however, as we should now be able to see, is that the setting up of two rival groups was part of a single revolutionary enterprise, with Leninist hardliners firmly ensconsed in both of them.

Dit was ‘n Trojaanse perd in ‘n gesofistikeerde vorm. Jode met Russiese name, “Vladimir Lenin en Leon Trotsky” wat Russe gaan bevry! Die Chinese wysgeer Confucius het by geleentheid gesê dat as hy die mag sou bekom hy opdrag sou gee dat alles hulle regte name moet hê, aangesien daar geen orde in ‘n samelewing kan wees tensy dit nie gebeur nie.

So is ook die woord “sosialis” ‘n bedrieglike woord. Eerstens is daar diegene wat werklik glo in sosialisme as ‘n politieke model vir verandering. Dan is daar diegene wat weet sosialisme is nuttig om te gebruik om beheer te verkry.

Streng gesproke was daar nie so-iets soos ‘n Bolshevistiese Revolusie nie. Dit was ‘n Joodse oorlog van aggressie wat onder die dekmantel van sosialisme teen die Russe gevoer is. En in stede dat demokrasie seëvier het ‘n minderheid Jode volledige beheer oor Rusland verkry.

So wat is hierdie “sosialisme” dan? Ivor Benson beskryf dit baie goed:

It can thus be said of Socialism that it is a perversion of the concept "society" -- in much the same way that homosexualism is a perversion of sex. In both cases there is a deviation from the natural, the one unnatural sex and the other unnatural politics. Socialism as believed in and practised in our century, like homosexualism, is contra naturam and unalterably unprocreative. It was thus an intellectual sterility engendered by the false gospel of Karl Marx which in had the effect of an acquired immune deficiency syndrome, depriving many of the Russian educated or intelligensia of the power to combat the virulent infection of a covert Jewish nationalism. Rendered insensitive to a life-threatening evil in their midst, the Russian intellectuals lacked any power to fight it. Socialism can be described as a modern manifestation of Plato's "lie in the soul".

Vernietiging van nasies

Die Joodse Revolusie in Rusland het as doel die vernietiging van die Russe gehad. Soortgelyke revolusies in ander lande het gepoog om Kommunisme ook daar te vestig ten einde verslawing en vernietiging te bewerkstellig. Die Sionistiese Revolusie moes, waar Kommunisme nie kon seëvier nie, die revolusie deur middel van geld voltrek. Hoe het die Jode te werk gegaan? Deur gebruik te maak van die dualistiese kode:

Moreover, the preservation of a separate group identity called for the implementation of a dual moral code, one of shared loyalty and mutual support among "us" (the Jews), and of indifference, hardening from time to time into enmity, against "them" (the host population). The Jews were thus a nation perpetually at war.

Alle oorlogvoering maak gebruik van geheimhouding en misleiding, maar wanneer oorlog op intellektuele vlak teen die moreel en die gedagtes van mense gevoer word deur hoogs intelligente Jode, is volke uitgelewer en ‘n maklike prooi. Dit verklaar waarom Rusland vir baie jare geen weerstand kon voer teen die Joodse oorlog teen hulle nie. Die Jode is eenvoudig meesters in hierdie tipe oorlogvoering. Die Jode het Russe aan die slaap gevang, soos hulle ook die ganse Westerse wêreld aan die slaap gevang het.

Die Jode haat die res van die mensdom, maar die toestand word op sy kop gedraai sodat Westerlinge “anti-Semiete” is, monopolievormende super-kapitalismeword gedoop sosialisme en die “Holocaust” word die enigste gebeurtenis van betekenis van die Tweede Wêreldoorlog. Die ergste is seker dat naïewe Westerlinge oortuig word dat ‘n klomp ateïste ‘n “reg” het op Palestina as synde die “vervulling van God se belofte aan sy volk”, terwyl die Jode daardie God met minagting verwerp!

In Suid-Afrika het die ANC en die SAKP kamstig geveg vir”swart bevryding”, maar agter die skerms bestendig die Jode hulle magsgreep op hierdie land, terwyl mense vasgenael voor televisiestelle sit om die volgende episode van die Swartes se geplunder te aanskou.

Mense verstaan eenvoudig nie die siel van die Jood nie. Indien hulle dit wil verstaan moet hulle maar net gaan lees wat die Fariseërs gedoen het toe Jesus met hulle gepraat het. Niks het verander nie!

SEPTEMBER 1917

Prof Willem Jordaan

Sowat 102 jaar gelede, in dieselfde week, het twee gebeurtenisse plaasgevind wat baie mense gedink het niks met mekaar te doene gehad het nie. In daardie week het die Sionisme en Kommunisme getriomfeer.

In Rusland in September 1917 het die mag in die hande van Lenin en sy mede Joodse samesweerders beland. In dieselfde week het die Britse eerste minister  Lloyd George en president Woodrow Wilson van die VSA toegegee aan Joodse druk en is die Balfour Verklaring uitgereik aan Lord Rothschild waarin ‘n Joodse staat aan die Jode in Palestina (vandag bekend as Israel) belowe is.

Douglas Reed, ‘n voormalige korrespondent vir die Times van Londen het dit soos volg opgesom:

In the very week of the Balfour Declaration, the other group of Jews in Russia achieved their aim, the destruction of the Russian nation-state. The Western politicians thus bred a bicephalous monster, one head being the power of Zionism in the Western capitals, and the other the power of Communism advancing from captive Russia. Submission to Zionism weakened the power of the West to preserve itself against the world-revolution, for Zionism worked to keep Western governments submissive and to deflect their policies from national interests; indeed, at that instant the cry was first raised that opposition to the world-revolution, too, was "antisemitism. "

Die Russiese nasiestaat moes vernietig word deur Kommunisme, die revolusie van “onder”, en ander nasiestate deur die revolusie van “bo” Sionisme. Deur die invloed van die Joodse Sionisme in state is die weerbaarheid teen Kommunisme verswak. Nasionale belange moes plek maak vir “internasionale belange”. Is daar ‘n beter resep vir ‘n revolusie om te slaag as dit op twee fronte, van bo en onder gevoer word? En soos Reed dit stel, is die gedrog “anti-semitisme” op daardie stadium gebore.

In Rusland gebeur die verstommende ding dat ‘n Russiese monargie deur ‘n vyandelike buitelandse mag vervang word wat hom dan tot terreur wend en 50 miljoen sterftes oplewer voordat dit gestop kon word.

Die woorde van Lord Acton oor die Franse Revolusie is net so paslik vir die “Russiese” Revolusie:

The appalling thing in the revolution is not the turmoil but the design; through all the fire and smoke we perceive the evidence of calculating organization. The managers remain studiously concealed and masked, but there is no doubt about their presence right from the start.

Die spektakel van die Bolsheviks (meerderheid) en Mencheviks (minderheid), was tot vermaak en verwarring van die Russe, terwyl die Jode die toue van agter die skerms getrek het.

Die waarheid is, soos Ivor Benson dit stel:

The truth, however, as we should now be able to see, is that the setting up of two rival groups was part of a single revolutionary enterprise, with Leninist hardliners firmly ensconsed in both of them.

Dit was ‘n Trojaanse perd in ‘n gesofistikeerde vorm. Jode met Russiese name, “Vladimir Lenin en Leon Trotsky” wat Russe gaan bevry! Die Chinese wysgeer Confucius het by geleentheid gesê dat as hy die mag sou bekom hy opdrag sou gee dat alles hulle regte name moet hê, aangesien daar geen orde in ‘n samelewing kan wees tensy dit nie gebeur nie.

So is ook die woord “sosialis” ‘n bedrieglike woord. Eerstens is daar diegene wat werklik glo in sosialisme as ‘n politieke model vir verandering. Dan is daar diegene wat weet sosialisme is nuttig om te gebruik om beheer te verkry.

Streng gesproke was daar nie so-iets soos ‘n Bolshevistiese Revolusie nie. Dit was ‘n Joodse oorlog van aggressie wat onder die dekmantel van sosialisme teen die Russe gevoer is. En in stede dat demokrasie seëvier het ‘n minderheid Jode volledige beheer oor Rusland verkry.

So wat is hierdie “sosialisme” dan? Ivor Benson beskryf dit baie goed:

It can thus be said of Socialism that it is a perversion of the concept "society" -- in much the same way that homosexualism is a perversion of sex. In both cases there is a deviation from the natural, the one unnatural sex and the other unnatural politics. Socialism as believed in and practised in our century, like homosexualism, is contra naturam and unalterably unprocreative. It was thus an intellectual sterility engendered by the false gospel of Karl Marx which in had the effect of an acquired immune deficiency syndrome, depriving many of the Russian educated or intelligensia of the power to combat the virulent infection of a covert Jewish nationalism. Rendered insensitive to a life-threatening evil in their midst, the Russian intellectuals lacked any power to fight it. Socialism can be described as a modern manifestation of Plato's "lie in the soul".

Vernietiging van nasies

Die Joodse Revolusie in Rusland het as doel die vernietiging van die Russe gehad. Soortgelyke revolusies in ander lande het gepoog om Kommunisme ook daar te vestig ten einde verslawing en vernietiging te bewerkstellig. Die Sionistiese Revolusie moes, waar Kommunisme nie kon seëvier nie, die revolusie deur middel van geld voltrek. Hoe het die Jode te werk gegaan? Deur gebruik te maak van die dualistiese kode:

Moreover, the preservation of a separate group identity called for the implementation of a dual moral code, one of shared loyalty and mutual support among "us" (the Jews), and of indifference, hardening from time to time into enmity, against "them" (the host population). The Jews were thus a nation perpetually at war.

Alle oorlogvoering maak gebruik van geheimhouding en misleiding, maar wanneer oorlog op intellektuele vlak teen die moreel en die gedagtes van mense gevoer word deur hoogs intelligente Jode, is volke uitgelewer en ‘n maklike prooi. Dit verklaar waarom Rusland vir baie jare geen weerstand kon voer teen die Joodse oorlog teen hulle nie. Die Jode is eenvoudig meesters in hierdie tipe oorlogvoering. Die Jode het Russe aan die slaap gevang, soos hulle ook die ganse Westerse wêreld aan die slaap gevang het.

Die Jode haat die res van die mensdom, maar die toestand word op sy kop gedraai sodat Westerlinge “anti-Semiete” is, monopolievormende super-kapitalismeword gedoop sosialisme en die “Holocaust” word die enigste gebeurtenis van betekenis van die Tweede Wêreldoorlog. Die ergste is seker dat naïewe Westerlinge oortuig word dat ‘n klomp ateïste ‘n “reg” het op Palestina as synde die “vervulling van God se belofte aan sy volk”, terwyl die Jode daardie God met minagting verwerp!

In Suid-Afrika het die ANC en die SAKP kamstig geveg vir”swart bevryding”, maar agter die skerms bestendig die Jode hulle magsgreep op hierdie land, terwyl mense vasgenael voor televisiestelle sit om die volgende episode van die Swartes se geplunder te aanskou.

Mense verstaan eenvoudig nie die siel van die Jood nie. Indien hulle dit wil verstaan moet hulle maar net gaan lees wat die Fariseërs gedoen het toe Jesus met hulle gepraat het. Niks het verander nie!

Opsoek na inligting?

 • BYBEL 1933/53-druk nou gratis

  Gelofteland is dankbaar om aan al ons lesers die 1933/53-uitgawe van die Bybel gratis te voorsien. Al wat u hoef te doen is om 'n e-pos na

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  te stuur met die versoek om die Bybel te ontvang, en ons sal dit aan u stuur.

   

  _____________________

   

   Laserskywe in stelle van 10 te koop

  VRYHEIDSBEDIENING

  Ds. Andre van den Berg werk sedert November 1990 weekliks met volksgenote in die gevangenis in Pretoria-Sentraal. Hy bied ʼn reeks laserskywe teen R200 (posgeld uitgesluit) per stel van 10 aan. Die opbrengs van hierdie verkope gaan vir Gevangenisbediening.

  Dit handel oor aktuele onderwerpe soos:

  1. Die lewe hiernamaals.
  2. Word verantwoordelik oud.
  3. Die pad na die ewigheid.
  4. Bied beproewing die hoof.
  5. Raad vir tieners.
  6. Gelowige kinderopvoeding.
  7. Oorwin depressie.
  8. Kikker jou huwelik op .
  9. Alle mense is nie gelyk nie.
  10. Homoseksualisme - ʼn gruwel vir God.

  Bestel by:

  E-pos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Sel: 074 967 5187

  Bankbesonderhede:

  ABSA

  VRYHEIDSBEDIENING

  9062088855

  _______________

   

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________ 
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.

  Hierdie boek uit die pen van ds AE van den Berg, het in gedrukte vorm verskyn.  Dit bring helder perspektief oor rasseverskille en natuurlike skeiding wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte wat landsburgers van geestelike denke sal laat verander en van onregte en gewaande vryheid sal bevry.

  Sinvolle besluite in die lig van God se Woord, en onophoudelik gebed dat bevryding spoedig verwesenlik word, is noodsaaklik. Politiek is erns en harde werk wat wet en orde handhaaf en durf nie in eerlose hande gelaat te word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel.

  U kan hierdie boek bestel by ds A E van den Berg

  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com

  Prys: R50-00

   
 •                                                                        ______________

   

  BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  'n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD

  _______________

  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

                                                                         ________________

   

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  of skakel hom by 074 967 5187

  ________________

  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  _________________

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 •  

  DIE CHARISMATIESE GEVAAR
  Mense word so maklik deur dwaalleringe mislei. In hierdie boek word talle kwelvrae beantwoord.

VERGADERING-

PROSEDURES

(GRATIS)

Daar is min mense wat nog die waarde van 'n ordelike byeenkoms bedink en kan uitvoer. Sonder hierdie kennis en orde en gedissiplineerde toepassing daarvan sal 'n byeenkoms in wanorde verval en die doel van die vergadering nie bereik word nie. Die boekie kom handig te pas in alle omstandighede waar 'n vergadering van persone plaasvind, ongeag die sakelys of doel van die byeenkoms.

Klik hier om die boekie wat u op hoogte kan bring van korrekte vergaderingprosedures, gratis af te laai. Indien u van Windows 10 gebruik maak sal die inhoud outomaties onder die lêer "Downloads" geberg word en kan dit daar gehaal en gebêre word waar ookal dit maklik gevind kan word.

 

GRATIS E-BOEKE EN VERSBUNDELS OM AF TE LAAI:

 

As God volke aan hul eie lot oorlaat

Die waarheid oor ons volk en die Nuwe SA

Volksverraad geskryf deur adv. P.J. Pretorius

'n Oorblyfsel... deur genade alleen

Christen-Teokratiese Separatisme

Verse van Verset

Vreedsame Naasbestaan = Afsonderlike Ontwikkeling

No Ships in the Harbour

Ons heilsverhaal in die Ou Testament

Daniel

Evolusie - kan ek dit glo?

Petrus, die rots

Romeo en Juliet

Ester

Apokriewe - By modderpoele of suiwer fonteine?

Midsomernagdroom - Shakespeare in Afrikaans

Die Openbaring van Henog

Die Derde Tempel

Macbeth - Shakespeare in Afrikaans

Met ryperd en mauser

Goue strate het nie stof nie

Derdepoort

Die Laaste Pous

Josef

Rut

Drie Eeue van Onreg

Ons Geskiedenis

Engelse skandvlekke

Voortrekker-Pioniers in Oos-Transvaal

_______________

 

 

1919: VRYHEIDSDEPUTASIE KEER TERUG

1800: GRAAFF- REINETSE REBELLE GEVONNIS

1917: OOM JAPIE HELPMEKAAR

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

                                                                         __________________

 

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES

(Lees by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

                                                                         __________________                                                                  

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 1149 gaste aanlyn