SEPTEMBER 1917

Prof Willem Jordaan

Sowat 102 jaar gelede, in dieselfde week, het twee gebeurtenisse plaasgevind wat baie mense gedink het niks met mekaar te doene gehad het nie. In daardie week het die Sionisme en Kommunisme getriomfeer.

In Rusland in September 1917 het die mag in die hande van Lenin en sy mede Joodse samesweerders beland. In dieselfde week het die Britse eerste minister  Lloyd George en president Woodrow Wilson van die VSA toegegee aan Joodse druk en is die Balfour Verklaring uitgereik aan Lord Rothschild waarin ‘n Joodse staat aan die Jode in Palestina (vandag bekend as Israel) belowe is.

Douglas Reed, ‘n voormalige korrespondent vir die Times van Londen het dit soos volg opgesom:

In the very week of the Balfour Declaration, the other group of Jews in Russia achieved their aim, the destruction of the Russian nation-state. The Western politicians thus bred a bicephalous monster, one head being the power of Zionism in the Western capitals, and the other the power of Communism advancing from captive Russia. Submission to Zionism weakened the power of the West to preserve itself against the world-revolution, for Zionism worked to keep Western governments submissive and to deflect their policies from national interests; indeed, at that instant the cry was first raised that opposition to the world-revolution, too, was "antisemitism. "

Die Russiese nasiestaat moes vernietig word deur Kommunisme, die revolusie van “onder”, en ander nasiestate deur die revolusie van “bo” Sionisme. Deur die invloed van die Joodse Sionisme in state is die weerbaarheid teen Kommunisme verswak. Nasionale belange moes plek maak vir “internasionale belange”. Is daar ‘n beter resep vir ‘n revolusie om te slaag as dit op twee fronte, van bo en onder gevoer word? En soos Reed dit stel, is die gedrog “anti-semitisme” op daardie stadium gebore.

In Rusland gebeur die verstommende ding dat ‘n Russiese monargie deur ‘n vyandelike buitelandse mag vervang word wat hom dan tot terreur wend en 50 miljoen sterftes oplewer voordat dit gestop kon word.

Die woorde van Lord Acton oor die Franse Revolusie is net so paslik vir die “Russiese” Revolusie:

The appalling thing in the revolution is not the turmoil but the design; through all the fire and smoke we perceive the evidence of calculating organization. The managers remain studiously concealed and masked, but there is no doubt about their presence right from the start.

Die spektakel van die Bolsheviks (meerderheid) en Mencheviks (minderheid), was tot vermaak en verwarring van die Russe, terwyl die Jode die toue van agter die skerms getrek het.

Die waarheid is, soos Ivor Benson dit stel:

The truth, however, as we should now be able to see, is that the setting up of two rival groups was part of a single revolutionary enterprise, with Leninist hardliners firmly ensconsed in both of them.

Dit was ‘n Trojaanse perd in ‘n gesofistikeerde vorm. Jode met Russiese name, “Vladimir Lenin en Leon Trotsky” wat Russe gaan bevry! Die Chinese wysgeer Confucius het by geleentheid gesê dat as hy die mag sou bekom hy opdrag sou gee dat alles hulle regte name moet hê, aangesien daar geen orde in ‘n samelewing kan wees tensy dit nie gebeur nie.

So is ook die woord “sosialis” ‘n bedrieglike woord. Eerstens is daar diegene wat werklik glo in sosialisme as ‘n politieke model vir verandering. Dan is daar diegene wat weet sosialisme is nuttig om te gebruik om beheer te verkry.

Streng gesproke was daar nie so-iets soos ‘n Bolshevistiese Revolusie nie. Dit was ‘n Joodse oorlog van aggressie wat onder die dekmantel van sosialisme teen die Russe gevoer is. En in stede dat demokrasie seëvier het ‘n minderheid Jode volledige beheer oor Rusland verkry.

So wat is hierdie “sosialisme” dan? Ivor Benson beskryf dit baie goed:

It can thus be said of Socialism that it is a perversion of the concept "society" -- in much the same way that homosexualism is a perversion of sex. In both cases there is a deviation from the natural, the one unnatural sex and the other unnatural politics. Socialism as believed in and practised in our century, like homosexualism, is contra naturam and unalterably unprocreative. It was thus an intellectual sterility engendered by the false gospel of Karl Marx which in had the effect of an acquired immune deficiency syndrome, depriving many of the Russian educated or intelligensia of the power to combat the virulent infection of a covert Jewish nationalism. Rendered insensitive to a life-threatening evil in their midst, the Russian intellectuals lacked any power to fight it. Socialism can be described as a modern manifestation of Plato's "lie in the soul".

Vernietiging van nasies

Die Joodse Revolusie in Rusland het as doel die vernietiging van die Russe gehad. Soortgelyke revolusies in ander lande het gepoog om Kommunisme ook daar te vestig ten einde verslawing en vernietiging te bewerkstellig. Die Sionistiese Revolusie moes, waar Kommunisme nie kon seëvier nie, die revolusie deur middel van geld voltrek. Hoe het die Jode te werk gegaan? Deur gebruik te maak van die dualistiese kode:

Moreover, the preservation of a separate group identity called for the implementation of a dual moral code, one of shared loyalty and mutual support among "us" (the Jews), and of indifference, hardening from time to time into enmity, against "them" (the host population). The Jews were thus a nation perpetually at war.

Alle oorlogvoering maak gebruik van geheimhouding en misleiding, maar wanneer oorlog op intellektuele vlak teen die moreel en die gedagtes van mense gevoer word deur hoogs intelligente Jode, is volke uitgelewer en ‘n maklike prooi. Dit verklaar waarom Rusland vir baie jare geen weerstand kon voer teen die Joodse oorlog teen hulle nie. Die Jode is eenvoudig meesters in hierdie tipe oorlogvoering. Die Jode het Russe aan die slaap gevang, soos hulle ook die ganse Westerse wêreld aan die slaap gevang het.

Die Jode haat die res van die mensdom, maar die toestand word op sy kop gedraai sodat Westerlinge “anti-Semiete” is, monopolievormende super-kapitalismeword gedoop sosialisme en die “Holocaust” word die enigste gebeurtenis van betekenis van die Tweede Wêreldoorlog. Die ergste is seker dat naïewe Westerlinge oortuig word dat ‘n klomp ateïste ‘n “reg” het op Palestina as synde die “vervulling van God se belofte aan sy volk”, terwyl die Jode daardie God met minagting verwerp!

In Suid-Afrika het die ANC en die SAKP kamstig geveg vir”swart bevryding”, maar agter die skerms bestendig die Jode hulle magsgreep op hierdie land, terwyl mense vasgenael voor televisiestelle sit om die volgende episode van die Swartes se geplunder te aanskou.

Mense verstaan eenvoudig nie die siel van die Jood nie. Indien hulle dit wil verstaan moet hulle maar net gaan lees wat die Fariseërs gedoen het toe Jesus met hulle gepraat het. Niks het verander nie!

SEPTEMBER 1917

Prof Willem Jordaan

Sowat 102 jaar gelede, in dieselfde week, het twee gebeurtenisse plaasgevind wat baie mense gedink het niks met mekaar te doene gehad het nie. In daardie week het die Sionisme en Kommunisme getriomfeer.

In Rusland in September 1917 het die mag in die hande van Lenin en sy mede Joodse samesweerders beland. In dieselfde week het die Britse eerste minister  Lloyd George en president Woodrow Wilson van die VSA toegegee aan Joodse druk en is die Balfour Verklaring uitgereik aan Lord Rothschild waarin ‘n Joodse staat aan die Jode in Palestina (vandag bekend as Israel) belowe is.

Douglas Reed, ‘n voormalige korrespondent vir die Times van Londen het dit soos volg opgesom:

In the very week of the Balfour Declaration, the other group of Jews in Russia achieved their aim, the destruction of the Russian nation-state. The Western politicians thus bred a bicephalous monster, one head being the power of Zionism in the Western capitals, and the other the power of Communism advancing from captive Russia. Submission to Zionism weakened the power of the West to preserve itself against the world-revolution, for Zionism worked to keep Western governments submissive and to deflect their policies from national interests; indeed, at that instant the cry was first raised that opposition to the world-revolution, too, was "antisemitism. "

Die Russiese nasiestaat moes vernietig word deur Kommunisme, die revolusie van “onder”, en ander nasiestate deur die revolusie van “bo” Sionisme. Deur die invloed van die Joodse Sionisme in state is die weerbaarheid teen Kommunisme verswak. Nasionale belange moes plek maak vir “internasionale belange”. Is daar ‘n beter resep vir ‘n revolusie om te slaag as dit op twee fronte, van bo en onder gevoer word? En soos Reed dit stel, is die gedrog “anti-semitisme” op daardie stadium gebore.

In Rusland gebeur die verstommende ding dat ‘n Russiese monargie deur ‘n vyandelike buitelandse mag vervang word wat hom dan tot terreur wend en 50 miljoen sterftes oplewer voordat dit gestop kon word.

Die woorde van Lord Acton oor die Franse Revolusie is net so paslik vir die “Russiese” Revolusie:

The appalling thing in the revolution is not the turmoil but the design; through all the fire and smoke we perceive the evidence of calculating organization. The managers remain studiously concealed and masked, but there is no doubt about their presence right from the start.

Die spektakel van die Bolsheviks (meerderheid) en Mencheviks (minderheid), was tot vermaak en verwarring van die Russe, terwyl die Jode die toue van agter die skerms getrek het.

Die waarheid is, soos Ivor Benson dit stel:

The truth, however, as we should now be able to see, is that the setting up of two rival groups was part of a single revolutionary enterprise, with Leninist hardliners firmly ensconsed in both of them.

Dit was ‘n Trojaanse perd in ‘n gesofistikeerde vorm. Jode met Russiese name, “Vladimir Lenin en Leon Trotsky” wat Russe gaan bevry! Die Chinese wysgeer Confucius het by geleentheid gesê dat as hy die mag sou bekom hy opdrag sou gee dat alles hulle regte name moet hê, aangesien daar geen orde in ‘n samelewing kan wees tensy dit nie gebeur nie.

So is ook die woord “sosialis” ‘n bedrieglike woord. Eerstens is daar diegene wat werklik glo in sosialisme as ‘n politieke model vir verandering. Dan is daar diegene wat weet sosialisme is nuttig om te gebruik om beheer te verkry.

Streng gesproke was daar nie so-iets soos ‘n Bolshevistiese Revolusie nie. Dit was ‘n Joodse oorlog van aggressie wat onder die dekmantel van sosialisme teen die Russe gevoer is. En in stede dat demokrasie seëvier het ‘n minderheid Jode volledige beheer oor Rusland verkry.

So wat is hierdie “sosialisme” dan? Ivor Benson beskryf dit baie goed:

It can thus be said of Socialism that it is a perversion of the concept "society" -- in much the same way that homosexualism is a perversion of sex. In both cases there is a deviation from the natural, the one unnatural sex and the other unnatural politics. Socialism as believed in and practised in our century, like homosexualism, is contra naturam and unalterably unprocreative. It was thus an intellectual sterility engendered by the false gospel of Karl Marx which in had the effect of an acquired immune deficiency syndrome, depriving many of the Russian educated or intelligensia of the power to combat the virulent infection of a covert Jewish nationalism. Rendered insensitive to a life-threatening evil in their midst, the Russian intellectuals lacked any power to fight it. Socialism can be described as a modern manifestation of Plato's "lie in the soul".

Vernietiging van nasies

Die Joodse Revolusie in Rusland het as doel die vernietiging van die Russe gehad. Soortgelyke revolusies in ander lande het gepoog om Kommunisme ook daar te vestig ten einde verslawing en vernietiging te bewerkstellig. Die Sionistiese Revolusie moes, waar Kommunisme nie kon seëvier nie, die revolusie deur middel van geld voltrek. Hoe het die Jode te werk gegaan? Deur gebruik te maak van die dualistiese kode:

Moreover, the preservation of a separate group identity called for the implementation of a dual moral code, one of shared loyalty and mutual support among "us" (the Jews), and of indifference, hardening from time to time into enmity, against "them" (the host population). The Jews were thus a nation perpetually at war.

Alle oorlogvoering maak gebruik van geheimhouding en misleiding, maar wanneer oorlog op intellektuele vlak teen die moreel en die gedagtes van mense gevoer word deur hoogs intelligente Jode, is volke uitgelewer en ‘n maklike prooi. Dit verklaar waarom Rusland vir baie jare geen weerstand kon voer teen die Joodse oorlog teen hulle nie. Die Jode is eenvoudig meesters in hierdie tipe oorlogvoering. Die Jode het Russe aan die slaap gevang, soos hulle ook die ganse Westerse wêreld aan die slaap gevang het.

Die Jode haat die res van die mensdom, maar die toestand word op sy kop gedraai sodat Westerlinge “anti-Semiete” is, monopolievormende super-kapitalismeword gedoop sosialisme en die “Holocaust” word die enigste gebeurtenis van betekenis van die Tweede Wêreldoorlog. Die ergste is seker dat naïewe Westerlinge oortuig word dat ‘n klomp ateïste ‘n “reg” het op Palestina as synde die “vervulling van God se belofte aan sy volk”, terwyl die Jode daardie God met minagting verwerp!

In Suid-Afrika het die ANC en die SAKP kamstig geveg vir”swart bevryding”, maar agter die skerms bestendig die Jode hulle magsgreep op hierdie land, terwyl mense vasgenael voor televisiestelle sit om die volgende episode van die Swartes se geplunder te aanskou.

Mense verstaan eenvoudig nie die siel van die Jood nie. Indien hulle dit wil verstaan moet hulle maar net gaan lees wat die Fariseërs gedoen het toe Jesus met hulle gepraat het. Niks het verander nie!