9 OKTOBER 2019

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

Mag is ‘n gawe van God waarmee wet en orde gehandhaaf moet word (1 Kor.14:40).   Elke landswet moet met God se Woord ooreenstem.  As dit in stryd daarmee is, kan dit nooit goed vir ‘n volk wees nie.  Dis gewoonlik die grondslag van ‘n skrikbewind.