30 Desember 2019

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

As iemand wat jou te na gekom het en jou vergifnis vra sê die Woord jy moet hom vergewe:
"Pasop vir julleself. En as jou broeder teen jou sondig, bestraf hom; en as hy berou kry, vergewe hom. En as hy sewe maal op 'n dag teen jou sondig en sewe maal op dag na jou terugkom en sê: Ek het berou – moet jy hom vergewe."
– Lukas 17:3,4 
En as hy nie vergifnis vra of berou toon nie?...