WhatsApp, DIE god VIR MENSLIKE UITSPRAKE

WhatsApp is deesdae die media wat besluit of mense die reg het om iets te sê al dan nie.  Natuulik nie die enigste nie maar op die oomblik het Gelofteland sy mes in vir WA.  Oor ons nie sameswerende teorieë plaas nie maar daarvan beskuldig word en hulle dit nie kan bewys nie, word ons doodeenvoudig in stilswyende gevangenisskap geplaas.  of is dit dalk of ons beter kan skryf en spel as hulle... Nietemin, hierdie gevangenisskap is sowat 'n week gelede in werking gestel en is Gelofteland nou ook 'n gevangene, logies né, as gevolg van die waarheid wat ons verkondig en die duiwel vir wie ons uitgemaak word.  Moet sê, dit is nogal 'n kompliment om deur sulke hogere skurke as 'n gevaar beskou te word...

"Die regsdeskundige Emma Sadleir, waarnemende sosiale media, het gewaarsku dat Suid-Afrikaners wat op WhatsApp of Twitter boodskappe aanstuur wat op Facebook of Twitter hou, of hulle strafregtelik kan vervolg. (Wou nie hulle swak sinkonstruksie korrigeer nie - Red) 

"By skuldigbevinding is 'n persoon strafbaar met 'n boete of gevangenisstraf vir 'n tydperk van hoogstens ses maande, of 'Ons het wel arrestasies gesien en vervolgings,' het Sadleir gesê.

"Sy het bygevoeg dat tegnologiese ingrypings - soos om WhatsApp-video en beeldmateriaal se aanstuur na een persoon tegelykertyd te beperk - ook die verspreiding van vals nuus beperk het."

Daar het hulle ons!   Of is dit dat ons nou vir hulle het...  Ja, hulle het ons videos en beeldmateriaal se ontvangs gestop,  dalk ook ander s'n, veral as jy die waarheid plaas...

Maar ons sal dit ook oorleef!!