12 NOVEMBER 2020

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

Ons maak so maklik beloftes teenoor mekaar en selfs aan God waaroor ons nie vooraf goed besin het nie. Die gevolg is dat ons dit nie nakom nie. Die werklike rede hiervoor is die gebrek aan innerlike oortuiging oor waarom ons so 'n belofte maak. As ons waarlik deur die krag van die Heilige Gees gedryf word om 'n belofte of selfs 'n belydenis te maak, sal die uitvoering daarvan 'n sigbare vrug van die lewe in God wees.