17 Februarie 2020

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

Gelowiges is nie magsbehep nie, maar onttroon eerder hulself sodat God alleen op die troon van hul lewe sit.   Dis lynreg teen die gees van Isebel!  Hierdie gees/gesindheid voer in baie mense se lewens die botoon, veral politici wat leierskap as ʼn persoonlike besitting beskou waaraan vasgehou moet word.