21 April 2020

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

Bekommernis  is eintlik ‘n mosie van wantroue in die krag van God en hoort nie onder gelowiges nie.  Dink daaraan: Bekommernis eindig met ‘n verlies aan die geloof.  Geloof eindig met ‘n verlies aan bekommernis!