DIE MEDIA IS EEN VAN DIE DROEWIGSTE...

... moderne voorbeelde van 'n potensiële mag ten goede, wat vir die bose aangewend word. Die wagwoord van sommige koerante mag wel wees: ‘Watter dinge ook al oneerbaar is, wat­er dinge onrein, watter dinge lelik, bepeins dit’. – W D CHALMERS