Nuutste bydraes

GEDAGTES VIR ELKE DAG

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

Dis duidelik waarom daar deesdae so min wysheid rondom ons te bespeur is; wysheid kom net uit een bron: uit kennis van die HERE en sy opdragte aan ons. Daar is baie meer sotte as wyse mense vandag omdat hulle daardie kennis en tug verag en verwerp – Spreuke 1:7

SLUIPMOORD OP DR VERWOERD (1)

Beaumont Schoeman – geskryf in 1975

Lees reeks by SLUIPMOORD OP DR VERWOERD

Vooraf

Politieke sluipmoorde is vandag nie juis meer iets seldsaam nie. Baie nasies leef trouens feitlik elke dag saam met die moontlikheid dat ’n sluipmoordenaar hom teen hulle effektiewe regeringshoof sal rig. Maar tog word sluipmoorde gepleeg waarvan die betekenis en gevolge vir nasies groter is as soortgelyke dade vir lande waar dit feitlik al ’n algemene verskynsel geword het. Dit is dan ook vanselfsprekend dat in sulke gevalle die sluipmoorde baie groter weerklank dwarsdeur die wêreld sal vind.

In November 1963 is die Amerikaanse volk geruk deur die sluipmoord op pres. John F. Kennedy. Minder as drie jaar later, op 6 September 1966, het Suid-Afrika verdwaas gestaan toe ook sy regeringshoof deur ’n sluipmoordenaar neergevel is.

Hierdie twee sluipmoorde was ongetwyfeld die belangrikste van die afgelope twee dekades.

Dat die gang van sake in die twee onderskeie lande en ook buite die grense van hierdie lande deur die dade wesenlik beïnvloed is, is nie meer net ’n kwessie van bespiegeling nie. Dat die omstandighede waarin pres. Kennedy en dr. H.F. Verwoerd om die lewe gebring is, ook nog nie tot die bevrediging van baie mense opgeklaar is nie, is eweneens ’n feit.

Pres. Kennedy is deur ’n toegewyde en selferkende kommunis om die lewe gebring. Dr. Verwoerd se sluipmoordenaar het dwarsdeur sy lewe noue verbintenisse met die kommuniste en die verlinkse magte gehad. In die dae en maande onmiddellik ná die dood van pres. Kennedy is die uiterste pogings aangewend om die Amerikaanse volk te oortuig dat Lee Harvey Oswald alleen opgetree het toe hy sy daad gepleeg het en dat hy nie deel van ’n groter sameswering was nie. Dit was ook die amptelike bevinding in verband met Demitrios Tsafendas en die sluipmoord op dr. Verwoerd.

Vandag is die Amerikaanse volk en ook sekere owerheidsinstansies in die VSA nie meer so seker nie. Daar is selfs nou ernstige beweringe dat die Central Intelligence Agency, die Amerikaanse spioenasiediens, by die sluipmoord betrokke was.

Die CIA het alles behalwe ’n vleklose rekord in dié opsig. Dit is ’n erkende feit dat hierdie spioenasiediens in die verlede telkens reeds intiem met rewolusies in vreemde lande gemoeid was. In Suid-Amerikaanse state was dit reeds die geval en in Suid-Viëtnam, met die val van die Ngo Diem-bewind, is die vinger van beskuldiging ook regstreeks in die rigting van die CIA gewys.

Dit is vandag nie meer ’n geheim dat Suider-Afrika skerp binne die belangstellingsveld van die CIA val nie. Daar word byvoorbeeld beweer dat die CIA ’n belangrike rol gespeel het in die militêre staatsgreep van 25 April 1974 in Portugal waardeur die gang van sake in Suider-Afrika ingrypend verander is. Dit is dan ook baie betekenisvol dat dit ná die staatsgreep aan die lig gekom het dat genl. Antonio de Spinola ’n gereelde besoeker aan die VSA was, veral in die maande wat die staatsgreep voorafgegaan het.

Vandag is dit nog enigsins moeilik om ’n juiste beoordeling te maak van die ontwikkelinge in Suider-Afrika in die afgelope aantal jare en die meer resente gebeure. Wanneer die legkaartstukke met verloop van tyd in mekaar begin pas, sal dit beslis verbaas as die gebeure waarna hier verwys is en ook die sluipmoord op dr. Verwoerd, nie ’n betekenisvolle rol hierin gespeel het nie.

Die skrywer

Demitrios Tsafendas

Die groot horlosie teen die muur van die Kaapse Strafhof het aangedui dat dit ’n paar minute voor tienuur was. Kort-kort het die oë van die groot aantal aanwesiges in ongeduldige afwagting daarheen gedwaal, maar dan het dit teruggekeer en was dit asof ’n paar honderd oë op een plek in die hofsaal vasgenael was. Dit was die deur waardeur die beskuldigde enige oomblik sy verskyning in die hof sou maak. Almal het geweet dat hy reeds in die hofgebou was. Binne enkele minute moes hy in die hofsaal verskyn om tereg te staan vir die daad wat hy een-en-veertig dae tevore ’n hanetreetjie van die Kaapstadse Hooggeregshofgebou gepleeg het. Om tienuur op daardie Maandagoggend van 17 Oktober 1966 sou regter A.B. Beyers, Regter-president van die Kaapse Afdeling van die Hooggeregshof, en sy twee assessore hulle sitplekke in die hofsaal inneem. En dan sou die belangrikste moordverhoor in Suid-Afrika se kriminele geskiedenis ’n aanvang neem.

Presies om 9,59 het Demitrios Tsafendas sy verskyning tussen twee polisiekonstabels in die hofsaal gemaak. Die aanklag teen hom was moord deurdat hy op 6 September 1966 in die Volksraad van die Republiek van Suid-Afrika Sy Edele dr. Hendrik Frensch Verwoerd “verkeerdelik, wederregtelik en opsetlik gedood het.” Die aanklag teen hom het in Engels op die klagstaat verskyn.

Tsafendas het net enkele oomblikke in die beskuldigdebank vertoef en toe is hy weer deur die twee konstabels na die polisieselle in die gebou weggelei.

Binne in die hofsaal was elke beskikbare sit- en staanplek gevul. Die openbare galery was volgepak. Die juriebank is ingeruim as ’n persbank vir die sowat veertig koerantmanne van sowel binne as buite Suid-Afrika wat die hofsaak vir hulle koerante kom bywoon het. Die wat nie in die juriebank plek kon kry nie, is by spesiale tafels gehuisves.

Buite die hofgebou in Keeromstraat het talle beeldradiomanne en fotograwe van koerante rondgehardloop om elke toneel op beeld vas te lê. Toe die hofdeure daardie oggend oopgemaak is, was dit duidelik dat daar gans te veel belangstellendes was om binne die hofsaal gehuisves te word. Mense het nog steeds voor die deure gestoei en gestoot om toegang te verkry.

Die Sondagaand voor die verhoor sou begin, het die eerste belangstellendes reeds hulle plekke voor die hoofingang van die hofgebou begin inneem. Toe hulle merk dat hulle die enigste wagtendes was, is hulle daar weg en het omstreeks eenuur die oggend teruggekeer. Daarna het verskeie ander belangstellendes opgedaag en ’n paar uur voordat die hofverrigtinge sou begin, was daar reeds ’n lang tou.

Die hele Sondag voor die begin van die hofsaak was daar buitengewone belangstelling in die andersins stil Keeromstraat. Talle motoriste het stadig verby die hofgebou gery en in die rigting van die hof gekyk. Daar was ook lede van die Veiligheidspolisie. Die veiligheidsmaatreëls sou vir die duur van die hofsaak die strengste in die geskiedenis van die Kaapse Hooggeregshof wees. Veiligheidspolisiemanne is ook binne in die hofgebou geplaas en in die hofsaal self was daar heelwat van hulle - by deure, in die omgewing van die beskuldigdebank en tussen die publiek in die openbare galery. Tsafendas self sou soos goud bewaak word en sou nooit regstreeks met die publiek in aanraking kom nie. Hoewel nie verwag is dat iemand hom om die lewe sou bring nie, is niks aan die toeval oorgelaat nie.

Presies om tienuur het regter Beyers en sy twee assessore hulle sitplekke op die regbank ingeneem. Regter Beyers het kortliks die publiek en daarna die pers toegespreek. Vir albei groepe aanwesiges het hy ’n ernstige waarskuwing gehad. Daarna is die hofamptenare gelas om die aangeklaagde na die beskuldigdebank terug te bring.

Netjies geklee in ’n grys dubbelborspak, wit hemp en ’n wynrooi das met skuins swart strepe het Demitrios Tsafendas die tweede keer daardie oggend in die hofsaal verskyn. Alle oë was op hom gerig. Dit was die eerste keer dat lede van die publiek die sluipmoordenaar van dr. Verwoerd in lewende lywe gesien het.

Daar waar hy tussen die twee polisiekonstabels in die beskuldigdebank gesit het, kon die meeste aanwesiges hom net van die skouers boontoe sien. Die man was breed geskouer met ’n kort, dik nek. Hy het onmiskenbaar die indruk van ’n forsgeboude, sterk man geskep. Dit was egter sy gesig waarop alle oë in die hofsaal vasgenael was: kroeserige swart hare wat ver na voor gestrek het en die indruk van ’n smal voorkop gelaat het. Die oë was grysblou, nie baie groot nie en effens diep gesonke onder taamlike prominente oogbanke. Die gesig was rond met geen plooie nie, behalwe vir twee diep kepe wat sywaarts van die mondhoeke na onder gestrek het. Die neus was goed gevorm hoewel miskien effens aan die pofferige kant. Die swakste deel van die gesig was die mond met die bo-lip effens na agter gespan, ’n prominente omkrullende onderlip met feitlik geen ken nie. Opvallend was die klein oortjies vir so ’n forsgeboude man.


Regter Beyers het toestemming gegee dat Tsafendas in die beskuldigdebank kon gaan sit. Die twee polisiekonstabels het weerskante van hom gaan stelling inneem. In teenstelling met elke moordverhoor en ander kriminele sake is die aanklag nie in die hof uitgelees en aan Tsafendas gestel nie.

Tsafendas se regsverteenwoordiger het onmiddellik opgestaan en aangekondig dat mediese getuienis gelewer sal word om aan te toon dat die beskuldigde geestelik versteurd is en dus nie in staat is om op die aanklag te pleit nie. Wat hierdie verhoor betref, sou daar dus eers ’n verhoor binne ’n verhoor wees om te beslis of Tsafendas ’n normale of ’n geestelik versteurde persoon is.

Terwyl sy regsverteenwoordiger die hof toegespreek het, het Demitrios Tsafendas uitdrukkingloos voor hom gestaar. ’n Paar keer het hy sy blik oor die persmanne laat dwaal en dan het hy weer voor hom uitgetuur.

Wat daar op daardie oomblik deur sy gedagtes geflits het, sal niemand ooit weet nie. Het hy dalk gedink aan daardie Dinsdagmiddag van 6 September 1966 toe hy die raadsaal van die Volksraad met twee dolke binnegesluip en die Eerste Minister in sy bank doodgesteek het?

Dit was een-en-veertig dae tevore. Dit was ses-en-twintig maande nadat hy op daardie dag, 10 Julie 1964 in Pretoria deur sy baas uit sy soveelste werk in Suid-Afrika ontslaan is.

“Jy is nes jou verdomde Regering. Ek sal nog jou Eerste Minister vermoor!” was Tsafendas se dreigende woorde aan die man wat hom aangesê het om te loop. Daar was donker haat, moord, in sy hart. Twee jaar en twee maande sou verloop voordat die oomblik aangebreek het waarop hy sy dreigement kon uitvoer. Met twee dolke versteek onder ’n donkerblou bode-uniform sou hy Suid-Afrika se hoogste wetgewende raadsaal binnesluip om binne ’n paar sekondes met vier suiwer gemikte dolksteke die Republiek se sesde Premier neer te vel.

Met deskundige presiesheid is die verraderlikste daad in die geskiedenis van Suid-Afrika deur ’n halfnaaitjie van Mosambiek gepleeg. ’n Paar sekondes voor 2.15 nm. op Dinsdag, 6 September 1966, is Hendrik Frensch Verwoerd - groot staatsman, gevierde leier en onkreukbare Afrikaner - in sy bank in die Volksraad vermoor.

Sy mense het getreur. ’n Geliefde leier is uit hulle midde weggeruk. Maar hulle verdriet was ook iets meer. Hulle het geweet, of dit instinkmatig aangevoel, dat die daad van 6 September 1966 nie net ’n aanslag op die lewe van ’n gevierde leier en regeringshoof was nie. Dit was inderdaad ’n aanslag op die lewe van ’n hele volk.


Vervolg. . . .

U soek na?

 •  BYBEL 1933/53-druk nou gratis

  Gelofteland het so dikwels navrae ontvang van lesers wat 'n behoefte aan die Bybel het, spesifiek die 1933/53-uitgawe. Soms het van ons ander lesers in hul behoefte kon voorsien wanneer ons navraag gedoen het.

  Nou is Gelofteland dankbaar om aan al ons lesers daardie Bybel gratis te voorsien. Al wat u hoef te doen is om 'n e-pos na Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees. te stuur met die versoek om die Bybel te ontvang, en ons sal dit aan u stuur.

  ___________

   

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  _________

  HOU VAKANSIE IN MOSSELBAAI !

  Baie netjiese vakansie-akkommodasie in Fraai Uitsig, Kleinbrakrivier, Mosselbaai Munisipaliteit. Twee kilometer vanaf Kleinbrak en Tergniet se swemstrande en ongeveer 10 kilometer vanaf Hartenbosch. Pick n Pay binne loopafstand.
  Kliek hier vir volledige inligting en foto's: OPSOEK NA BEHUISING VIR VAKANSIE?
   
  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________
   
  SKAARS BOEKE TE KOOP
  C J LANGENHOVEN 16 VOLUMES
  FAK-SANGBUNDEL 1 VOLUME
  Hierdie 16 volume Langenhoven-stel is 'n goedopgepaste kosbare versamelstuk. Dit beslaan die volledige inhoud van Langenhoven se bundels soos Sonde met die Bure; Loeloeraai; Herrie op die ou Tremspoor; Doppers en Filistyne; en al die kosbare stories uit die pen van Langenhoven.
  Die FAK-sangbundel is ook in goeie toestand en kan saam of apart van die Langenhovenstel gekoop word.
  Eienaar moet na 'n kleiner woonplek verhuis en vra 'n redelike aanbod vir sy boeke.
  Die aanbevole waardasieprys vir die Langenhovenstel is R1600.00; en vir die FAK R100.00
  Koerierkoste sal bykomend wees.
  Kontak

  Chris Carstens

  Sel no 082 954 3383

  Epos adres

  chris.carstens

  @vodamail.co.za

  ___________
  DIGBUNDELS:
    'n Versameling van 4 elektroniese bundels - 226 gedigte @R350.00:  
  Vir alle navrae  skryf aan 
  Amanda
  @waterstrome.co.za
  Uittreksel uit:
  'n Nasie in Pyn:
  ...Saam sal die hele wêreld vir hulle bid.
  Saam sal ons met pyn in ons harte sit.
  Mag hulle berus in u wil
  Mag hulle voor U verstil.
  _________
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  'n Boek getiteld DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK - Christen Teokratiese Separatisme, uit die pen van ds AE van den Berg, het  in gedrukte vorm verskyn. 
  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.  
  DIE
  VOLMAAKTE REPUBLIEK - Christen Teokratiese Separatisme, bring helder perspektief oor rasseverskille en die natuurlike skeiding van rasse wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte aan geestelike transformasie wat landsburgers van denkrigting sal laat verander en van al die sogenaamde polities-korrekte onregte en gewaande vryheid waarmee hulle belas word, sal bevry.
  Lesers word aangemoedig om hulle daadwerklik vir 'n Christen-teokrasie in 'n volmaakte republiek te beywer deur sinvolle besluite te neem in die lig van God se Woord, en onophoudelik te bid dat dit spoedig hier aan die suidpunt van Afrika verwesenlik word. Politiek is 'n saak van erns en harde werk waardeur wet en orde gehandhaaf word en durf nie in eerlose hande gelaat word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel, iets wat op staatkundige gebied slegs in 'n Christen-teokratiese bestel tot sy reg sal kom.

   

  U kan hierdie boek bestel by
  ds AE van den Berg
  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com
  Prys: R50-00

   
 • BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  ('n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 'n Nuwe Trek (Exclusive Books) Prys: ZAR180

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is by http://tinyurl.com/lx9vrs8

  ... en loot.co.za dit verkoop teen R169 http://tinyurl.com/l26h6jl

  ... kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD


  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  JULIE 2013

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees. 

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2 NOU BESKIKBAAR

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.
  of skakel hom by
  074 967 5187


  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 • Kliek op DIE CHARISMATIESE GEVAAR om meer oor hierdie boek te wete te kom Lees verder...  
 • FILM OOR DR HF VERWOERD

  Kyk by hierdie skakel http://youtu.be/TcO3zPF8998

    na die kort film oor dr HF Verwoerd.   
  Dit kan ook direk bestel word by Riaan: +27823712682 of by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
   

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

 

'N BIETJIE LANGENHOVEN:

Ek sê nie al die suur mense is Fariseërs nie, maar naastenby al die Fariseërs is suur. In alle geval, solank hulle onthou om Fariseërs te wees. Want dis ook 'n inspanning.
Verbeel jou 'n wêreld sonder 'n skaterlag, sonder eens 'n glimlag. 'n Hemel op aarde, sal die Fariseër sê. Uit so 'n hemel sou ek wou wegloop hel toe.

Die man wat ek na soek, is nie dié wat die minste foute maak nie, maar dié wat die meeste foute régmaak.

Slaap laat solank as jy jou eie baas is en daar sal 'n tyd kom wanneer 'n 'n baas jou sal laat vroeg opstaan.

Ontydige vlyt is die merk van die luiaard. Dis sy verskoning vir ontydige rus.

Ons reken ons geluk vir ons loon en ons straf vir ons ongeluk.

Welvaart is die  dogter van matigheid en die moeder van weelde.

My swaarste pad trap ek self vir my plat, en die swaarste is die wat my voete nooit vat.

Daar is geen kuns by sukkel en geen sukkel by kuns.

Die boer wat nie saai nie sal nie misoeste kry nie, maar hy sal geen goeie ook kry nie.

Het die daeraad lief en die dag sal jóu liefhê.

'n Man wat werklik oor homself baas is, is nooit die kneg van 'n ander nie.

Dis die flukse perd wat flou word. Meer moeite as wat die vlytige het vir sy loon, het die luiaard verniet.

Op die ou end werk die vlytige man vir homself, die luiaard vir 'n ander.

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Kla net oor jou kooi as dit 'n ander is wat dit vir jou opgemaak het.

Hoe korter jy jou kuier maak, hoe gouer sal jy weer genooi word.

Om my naaste lief te hê is vir my 'n sware gebod. Met die mense daargunter kry ek dit nog op 'n manier reg.

Jy sê "ja" waar jy moes "nee" gesêhet omdat jy die ander nie wil aanstoot gee nie. Maar eken hoe het hy jou aanstoot gegee met sy versoek!

Aan 'n nuwe wa kan jy sien of dit 'n goeie skilder was; aan 'n oue of dit goeie wamaker was.

Trek liewer vir jou vriend jou broek uit as om vir hom vir 'n baadjie borg te staan. Anders loop julle naderhand albei nakend.

Die vriendskap wat jy moet koop is 'n duur artikel. Jy sal nie weer jou prys kry as jy dit van die hand wil sit nie.

Moenie vriendskap en besigheid meng nie – jy bederf albei.

'n Man wat nie vyande het nie deug nie vir 'n vriend nie.

Maak jou vriendelikheid goedkoop en hou jou vriendskap duur.

Moenie jou vriend vergeet nie; dit sal hom seermaak. Maak jou vyand daarmee seer.

'n Skare is 'n versameling van eensames.

Stuur die luiaard na die miere, en as hy nie te lui is om te gaan nie sal hy te lui wees om weer terug te kom.

Dis net so moeilik om maklikheid in die ou wêreld te kry as wat dit maklik is om moeilikheid te kry.

Waardeer die werk van jou vrou. Jy kan nie op die aarde 'n ander kneg kry vir dieselfde diens en dieselfde prys nie.

Met spaarsaamheid sal jy uit die kleinste inkomste iets oorhou; met verkwistery sal die grootste vir jou te min wees.

Besorg jou eie boodskap en reken die moeite teen dit wat die misverstand jou sou gekos het.

Het die ryk man nodig om so suinig te wees? Maar hy is nie 'n ryk man wat suinig geword het nie; hy is 'n suinige man wat ryk geword het.

Help jou swakke mededinger op die bene bly.  As hy tot niet gaan, kom daar dalk 'n sterke in sy plek.

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES (7)

(Lees die reeks by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

 • Die adderbyt van naberou is verskriklik (Naberou is ontstellend.)
 • Hy het hom in 'n addergebroedesel begewe (Hy was tussen 'n groep nydige, aanvallende mense.)
 • Sy het hom adieu toegeroep (Sy het vaarwel gesê.)
 • 'n Adres van adhesie is 'n geskrif waarin instemming betuig word met 'n versoek.
 • Jy is nou by die verkeerde adres (Jy soek die oorsaak van die kwaad by die verkeerde persoon.)
 • Dit was advokatery (Dit was regskundige uitoorlêery.)
 • Hy sal die werk weer afbroddel. (Hy sal knoeiwerk of slordige werk verrig.)
 • Sy wil elke takie afbrom (Sy kla die hele tyd terwyl sy werk.)
 • Jy kan nou maar afdans (Jy kan nou maar skoert.)
 • Moet hom nie op sy verdienste afdwing nie (Moet hom nie verkleineer nie.)
 • Die ou werkie draf ek gou af (Ek sal dit sommer gou afhandel.)
 • Hulle wil die rusie afdrink (Hulle wil vrede maak.)
 • Sy het soms baie affêrinkies (Sy is dikwels vol nukke en nonsens.)
 • Hy sal wel weer geld van haar affutsel (Hy sal dit op 'n oneerlike manier van haar kry.)
 • Daar kan niks van afgaan nie (Dit kan nie ontken word nie.)
 • Hy sal 'n afgehekste loesing kry ('n deeglike pak slae.)
 • Sy is 'n afgelekte meisie (Sy het al baie kêrels gehad.)
 • Jy lyk so afgesak (Jy lyk baie moeg.)
 • Hy het afgetop gelyk (Hy het verleë gelyk.)
 • As jy iets van hom wil hê sal jy dit moet afgoël (Hy is so suinig!)
 • So 'n afhaler is onnodig ('n Onnodige belediging.)
 • As dit afhang moet ons dit maar opbind (Skertsend wanneer iemand gedurig begin met "Dit hang af..."
 • Na elke partytjie is hy babalaas ( dan ly hy aan die gevolge van te veel alkohol).
 • Daar was 'n Babelse gegons van stemme (Almal het gelyktydig gepraat).
 • Dit was 'n Babelse verwarring (Dit was baie deurmekaar).
 • Hy sal weer mooi broodjies kom bak (Hy sal kom vlei en mooipraat om sy doel te bereik),
 • Hulle eet nie uit een bak nie (Hulle is nie vriende nie).
 • Sy het hom 'n bak gewys (Sy het hom onvriendelik tereggewys).
 • Gou by die bak maar lui by die vak (Hy is eerste daar waar iets te ete is maar traag as hy moet werk).
 • Hy maak sy hande bak (Hy kom bedel iets).
 • Ons moes bak staan (Ons moes hard werk).
 • Dit was sommer 'n bakerpraatjie (Dit was 'n skinderstorie).
 • Jerusalem is die bakermat van die Christelike Kerk ( Dis waar dit begin het. 'n Bakermat was 'n mandjie waarin die baker – die vrou wat 'n pasgebore baba versorg het – die kindjie op haar skoot voor die vuur versorg het).

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 1340 gaste aanlyn