23 Maart 2020

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

In die Bybel word reg soos ons vandag in menseregte verstaan nooit as ’n hefboom gebruik om mag te verkry of ongeoorloofde beheer oor mense uit te oefen nie.   Dit het altyd met goddelike opdragte te doen.   Die mensdom moet voordeel uit die verpligtinge wat God se Woord hulle oplê, laat put.   Anders gestel: gehoorsaamheid aan God se Woord moet vir almal wat rustig wil leef, voordelig wees.