NUUTSTE BYDRAES

Gedagtes vir elke dag

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

Die herstel van ’n volk deur sy godsdiens te herstel, is ’n wenresep vir elke volk op aarde; ook vir die Boerevolk.  Ons kla graag oor die onreg van die ANC-regering, maar wat het ons volk in hierdie penarie laat beland?  Dieselfde ding wat Juda as volk in ’n penarie laat beland het - godsdiensverval.   As ’n volk se godsdiens verval, verval die volk.

JY MOET JOU NAASTE LIEFHÊ

Hannes Ollewagen

Levítikus 19:1-37

“Jy mag nie as kwaadspreker onder jou volksgenote rondloop nie.  Jy mag nie teen die lewe van jou naaste optree nie.  Ek is die HERE.  Jy mag jou broer in jou hart nie haat nie.  Jy moet jou naaste vrymoedig berispe, sodat jy om sy ontwil geen sonde op jou laai nie.  Jy mag nie wraakgierig of haatdraend teenoor die kinders van jou volk wees nie, maar jy moet jou naaste liefhê soos jouself.  Ek is die HERE.”  (:16-18).

Wanneer ons aan die wet van die Here dink, dink ons gewoonlik aan die “moenies” en die “mag nie’s”.  Jy mag nie steel nie.  Jy mag nie doodslaan nie.  Jy mag nie begeer nie.  En hieraan gemeet, sien ons lewens nie te sleg daaruit nie.  Ons is darem nie moordenaars nie.  Ons steel nie ander mense se goed nie.   Dit laat ons dan toe om ‘n “louwarm” geloofslewe te handhaaf waarin ek gesus word dat ek darem heelwat beter lyk as daardie ou wat nou weer met ‘n ander man se vrou gelol het.  Ek is darem nie waar my voormalige buurman is omdat hy uitgevang is dat hy iemand anders se goed gesteel het nie.  Ek het darem nog nooit iemand doodgemaak nie.  Dit laat ons amper dink aan die woorde van die Fariseër in die gelykenis wat Jesus vertel.  “En die Fariseër het gaan staan en by homself so gebid:  o God, ek dank U dat ek nie soos die ander mense is nie – rowers, onregverdiges, egbrekers, of ook soos hierdie tollenaar nie.”  (Luk. 18:11). 

Jesus het die skrifgeleerdes en Fariseërs skerp aangespreek oor ‘n “leë” godsdienstige vertoon.  (Matt. 23).  En net so het Hy ons geleer dat die onderhouding van al die gebooie van God in die eerste twee gebooie saamgevat word – die gebooie waar ons seker die minste aan dink.  Dit is, net soos elke ander gebod, ‘n bevel van God.  Jy MOET die Here jou God liefhê en jy MOET jou naaste liefhê.  “En Jesus antwoord hom:  Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod.  En die tweede wat hiermee gelykstaan:  Jy moet jou naaste liefhê soos jouself.  Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete.”  (Matt.  22:37-40).

Die liefde en liefdevolle optrede wat God van ons teenoor ons naaste verwag en wat vir ons in 1 Korinthiërs 13 beskryf word laat ons voldoening aan God se standaarde heelwat minder aanvaarbaar lyk.  “Die liefde is lankmoedig en vriendelik; die liefde is nie jaloers nie; die liefde praat nie groot nie, is nie opgeblase nie, handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, word nie verbitterd nie, reken die kwaad nie toe nie, is nie bly oor die ongeregtigheid nie, maar is bly saam met die waarheid.  Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles.”Ons is tog so geneig om ongeduldig met ons naaste te wees, en selfs by geleentheid net onbeskof.  Ons is so geneig om jaloers te wees op ‘n ander se geluk en voorspoed eerder as om saam met hulle bly te wees.  Ons praat eerder nie van hoe dikwels ons mense sien wat gewoon onwelvoeglik handel nie.  Ons tyd word gekenmerk aan mense wat hul eie belang soek en in selfsug leef. 

Ons bely as gelowiges in Jesus Christus dat ons daarna streef om aan die beeld van Jesus Christus gelykvormig te word.  Indien hierdie belydenis in u lewe opreg is, sal u verstaan dat die beeld van Christus ook liefde uitstraal.  Dit sal noodwendig impliseer dat die liefde van God ook in en deur u lewe aan ander, aan u naaste, betoon moet word en sigbaar moet wees. 

Die liefde van God is, soos die geloof en bekering, ‘n gawe wat ons van God ontvang.  Let mooi op na die eerste vrug van die Gees (m.a.w. dit word deur God voortgebring) waarvan ons in Gal. 5 lees:  “Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing.”  (Gal. 5:22). 

Ons moet dalk onthou om die volgende geleentheid waar ons in gebed tot God nader ons selfsugtige begeertes waarvoor ons so maklik bid opsy te skuif en te vra dat God aan ons sy genadegawe van liefde skenk.  Hierdie gawe van God sal daardie verganklike dinge waarvoor ons so maklik vra heeltemal sal oorskadu.  “Bid, en vir julle sal gegee word...”  “Want elkeen wat bid, ontvang...” (Matt. 7:7&8).  “Julle bid en julle ontvang nie, omdat julle verkeerd bid, om dit in julle welluste deur te bring.”  (Jak. 4:3).

Ons praat en preek gereeld oor die liefde.  En sommige ketters in ons tyd trek die lering van liefde heeltemal skeef – ironies genoeg omdat daar geen ware liefde van God in hulle harte is nie.  Maar of ons werklik die kosbaarheid en belangrikheid van die liefde verstaan, betwyfel ek.  As ons dit begryp het sou die wêreld rondom ons veel anders daaruit gesien het. 

Die Here leer ons dat ons sonder die heiligmaking sy koninkryk nie sal beërwe nie.  “Jaag die vrede na met almal, en die heiligmaking, waarsonder niemand die Here sal sien nie;”  (Heb. 12:14).  Ware gelowiges streef dan ook na die heiligmaking omdat hulle begeer om God se aangesig te sien.  Die woorde van God uit 1 Joh. 4:5 en ook uit Openbaring 21 in samehang waarsku ons dat ons die heiligmaking wat God verwag nie sonder die liefde sal kan volbring nie.  “As iemand sê:  Ek het God lief – en sy broeder haat, is hy ‘n leuenaar...”  “...en afgodedienaars en al die leuenaars – hulle deel is in die poel wat brand met vuur en swawel...”

Dit moet seker nie vir ons ‘n skok wees om te besef dat ons God se koninkryk geweier word wanneer ons een (of albei) van die gebooie van God waaraan die hele wet en die profete hang, verontagsaam nie . . .

JY MOET JOU NAASTE LIEFHÊ

Hannes Ollewagen

Levítikus 19:1-37

Jy mag nie as kwaadspreker onder jou volksgenote rondloop nie.  Jy mag nie teen die lewe van jou naaste optree nie.  Ek is die HERE.  Jy mag jou broer in jou hart nie haat nie.  Jy moet jou naaste vrymoedig berispe, sodat jy om sy ontwil geen sonde op jou laai nie.  Jy mag nie wraakgierig of haatdraend teenoor die kinders van jou volk wees nie, maar jy moet jou naaste liefhê soos jouself.  Ek is die HERE.  (:16-18).

Wanneer ons aan die wet van die Here dink, dink ons gewoonlik aan die moenies en die mag nies.  Jy mag nie steel nie.  Jy mag nie doodslaan nie.  Jy mag nie begeer nie.  En hieraan gemeet, sien ons lewens nie te sleg daaruit nie.  Ons is darem nie moordenaars nie.  Ons steel nie ander mense se goed nie.  Dit laat ons dan toe om n louwarm geloofslewe te handhaaf waarin ek gesus word dat ek darem heelwat beter lyk as daardie ou wat nou weer met n ander man se vrou gelol het.  Ek is darem nie waar my voormalige buurman is omdat hy uitgevang is dat hy iemand anders se goed gesteel het nie.  Ek het darem nog nooit iemand doodgemaak nie.  Dit laat ons amper dink aan die woorde van die Fariseër in die gelykenis wat Jesus vertel.  En die Fariseër het gaan staan en by homself so gebid:  o God, ek dank U dat ek nie soos die ander mense is nie rowers, onregverdiges, egbrekers, of ook soos hierdie tollenaar nie.  (Luk. 18:11). 

Jesus het die skrifgeleerdes en Fariseërs skerp aangespreek oor n leë” godsdienstige vertoon.  (Matt. 23).  En net so het Hy ons geleer dat die onderhouding van al die gebooie van God in die eerste twee gebooie saamgevat word die gebooie waar ons seker die minste aan dink.  Dit is, net soos elke ander gebod, n bevel van God.  Jy MOET die Here jou God liefhê en jy MOET jou naaste liefhê.  En Jesus antwoord hom:  Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod.  En die tweede wat hiermee gelykstaan:  Jy moet jou naaste liefhê soos jouself.  Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete.  (Matt.  22:37-40).

Die liefde en liefdevolle optrede wat God van ons teenoor ons naaste verwag en wat vir ons in 1 Korinthiërs 13 beskryf word laat ons voldoening aan God se standaarde heelwat minder aanvaarbaar lyk.  Die liefde is lankmoedig en vriendelik; die liefde is nie jaloers nie; die liefde praat nie groot nie, is nie opgeblase nie, handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, word nie verbitterd nie, reken die kwaad nie toe nie, is nie bly oor die ongeregtigheid nie, maar is bly saam met die waarheid.  Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles.Ons is tog so geneig om ongeduldig met ons naaste te wees, en selfs by geleentheid net onbeskof.  Ons is so geneig om jaloers te wees op n ander se geluk en voorspoed eerder as om saam met hulle bly te wees.  Ons praat eerder nie van hoe dikwels ons mense sien wat gewoon onwelvoeglik handel nie.  Ons tyd word gekenmerk aan mense wat hul eie belang soek en in selfsug leef. 

Ons bely as gelowiges in Jesus Christus dat ons daarna streef om aan die beeld van Jesus Christus gelykvormig te word.  Indien hierdie belydenis in u lewe opreg is, sal u verstaan dat die beeld van Christus ook liefde uitstraal.  Dit sal noodwendig impliseer dat die liefde van God ook in en deur u lewe aan ander, aan u naaste, betoon moet word en sigbaar moet wees. 

Die liefde van God is, soos die geloof en bekering, n gawe wat ons van God ontvang.  Let mooi op na die eerste vrug van die Gees (m.a.w. dit word deur God voortgebring) waarvan ons in Gal. 5 lees:  Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing.  (Gal. 5:22). 

Ons moet dalk onthou om die volgende geleentheid waar ons in gebed tot God nader ons selfsugtige begeertes waarvoor ons so maklik bid opsy te skuif en te vra dat God aan ons sy genadegawe van liefde skenk.  Hierdie gawe van God sal daardie verganklike dinge waarvoor ons so maklik vra heeltemal sal oorskadu.  Bid, en vir julle sal gegee word...  Want elkeen wat bid, ontvang... (Matt. 7:7&8).  Julle bid en julle ontvang nie, omdat julle verkeerd bid, om dit in julle welluste deur te bring.  (Jak. 4:3).

Ons praat en preek gereeld oor die liefde.  En sommige ketters in ons tyd trek die lering van liefde heeltemal skeef ironies genoeg omdat daar geen ware liefde van God in hulle harte is nie.  Maar of ons werklik die kosbaarheid en belangrikheid van die liefde verstaan, betwyfel ek.  As ons dit begryp het sou die wêreld rondom ons veel anders daaruit gesien het. 

Die Here leer ons dat ons sonder die heiligmaking sy koninkryk nie sal beërwe nie.  Jaag die vrede na met almal, en die heiligmaking, waarsonder niemand die Here sal sien nie;  (Heb. 12:14).  Ware gelowiges streef dan ook na die heiligmaking omdat hulle begeer om God se aangesig te sien.  Die woorde van God uit 1 Joh. 4:5 en ook uit Openbaring 21 in samehang waarsku ons dat ons die heiligmaking wat God verwag nie sonder die liefde sal kan volbring nie.  As iemand sê:  Ek het God lief en sy broeder haat, is hy n leuenaar...  ...en afgodedienaars en al die leuenaars hulle deel is in die poel wat brand met vuur en swawel...

Dit moet seker nie vir ons n skok wees om te besef dat ons God se koninkryk geweier word wanneer ons een (of albei) van die gebooie van God waaraan die hele wet en die profete hang, verontagsaam nie . . .

Opsoek na inligting?

 • BYBEL 1933/53-druk nou gratis

  Gelofteland is dankbaar om aan al ons lesers die 1933/53-uitgawe van die Bybel gratis te voorsien. Al wat u hoef te doen is om 'n e-pos na

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  te stuur met die versoek om die Bybel te ontvang, en ons sal dit aan u stuur.

   

  _____________________

   

   Laserskywe in stelle van 10 te koop

  VRYHEIDSBEDIENING

  Ds. Andre van den Berg werk sedert November 1990 weekliks met volksgenote in die gevangenis in Pretoria-Sentraal. Hy bied ʼn reeks laserskywe teen R200 (posgeld uitgesluit) per stel van 10 aan. Die opbrengs van hierdie verkope gaan vir Gevangenisbediening.

  Dit handel oor aktuele onderwerpe soos:

  1. Die lewe hiernamaals.
  2. Word verantwoordelik oud.
  3. Die pad na die ewigheid.
  4. Bied beproewing die hoof.
  5. Raad vir tieners.
  6. Gelowige kinderopvoeding.
  7. Oorwin depressie.
  8. Kikker jou huwelik op .
  9. Alle mense is nie gelyk nie.
  10. Homoseksualisme - ʼn gruwel vir God.

  Bestel by:

  E-pos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Sel: 074 967 5187

  Bankbesonderhede:

  ABSA

  VRYHEIDSBEDIENING

  9062088855

  _______________

   

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________ 
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.

  Hierdie boek uit die pen van ds AE van den Berg, het in gedrukte vorm verskyn.  Dit bring helder perspektief oor rasseverskille en natuurlike skeiding wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte wat landsburgers van geestelike denke sal laat verander en van onregte en gewaande vryheid sal bevry.

  Sinvolle besluite in die lig van God se Woord, en onophoudelik gebed dat bevryding spoedig verwesenlik word, is noodsaaklik. Politiek is erns en harde werk wat wet en orde handhaaf en durf nie in eerlose hande gelaat te word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel.

  U kan hierdie boek bestel by ds A E van den Berg

  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com

  Prys: R50-00

   
 •                                                                        ______________

   

  BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  'n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD

  _______________

  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

                                                                         ________________

   

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  of skakel hom by 074 967 5187

  ________________

  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  _________________

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 •  

  DIE CHARISMATIESE GEVAAR
  Mense word so maklik deur dwaalleringe mislei. In hierdie boek word talle kwelvrae beantwoord.

VERGADERING-

PROSEDURES

(GRATIS)

Daar is min mense wat nog die waarde van 'n ordelike byeenkoms bedink en kan uitvoer. Sonder hierdie kennis en orde en gedissiplineerde toepassing daarvan sal 'n byeenkoms in wanorde verval en die doel van die vergadering nie bereik word nie. Die boekie kom handig te pas in alle omstandighede waar 'n vergadering van persone plaasvind, ongeag die sakelys of doel van die byeenkoms.

Klik hier om die boekie wat u op hoogte kan bring van korrekte vergaderingprosedures, gratis af te laai. Indien u van Windows 10 gebruik maak sal die inhoud outomaties onder die lêer "Downloads" geberg word en kan dit daar gehaal en gebêre word waar ookal dit maklik gevind kan word.

 

GRATIS E-BOEKE EN VERSBUNDELS OM AF TE LAAI:

 

As God volke aan hul eie lot oorlaat

Die waarheid oor ons volk en die Nuwe SA

Volksverraad geskryf deur adv. P.J. Pretorius

'n Oorblyfsel... deur genade alleen

Christen-Teokratiese Separatisme

Verse van Verset

Vreedsame Naasbestaan = Afsonderlike Ontwikkeling

No Ships in the Harbour

Ons heilsverhaal in die Ou Testament

Daniel

Evolusie - kan ek dit glo?

Petrus, die rots

Romeo en Juliet

Ester

Apokriewe - By modderpoele of suiwer fonteine?

Midsomernagdroom - Shakespeare in Afrikaans

Die Openbaring van Henog

Die Derde Tempel

Macbeth - Shakespeare in Afrikaans

Met ryperd en mauser

Goue strate het nie stof nie

Derdepoort

Die Laaste Pous

Josef

Rut

Drie Eeue van Onreg

Ons Geskiedenis

Engelse skandvlekke

Voortrekker-Pioniers in Oos-Transvaal

_______________

 

 

1919: VRYHEIDSDEPUTASIE KEER TERUG

1800: GRAAFF- REINETSE REBELLE GEVONNIS

1917: OOM JAPIE HELPMEKAAR

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

                                                                         __________________

 

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES

(Lees by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

                                                                         __________________                                                                  

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 794 gaste aanlyn