HERODUS VAN KERSFEES 2010

 Ons lees in die Skrif wat alles plaasgevind het voor, tydens en ná daardie unieke

gebeurtenis met die geboorte van die Here Jesus 2010 jaar gelede, wat ons tereg die eerste Kersfees kan noem, toe engelesang oor die velde van Bethlehem weerklink het, die herders hul hulde aan die Kindjie gebring het, die wyse manne gekom en gegaan het en Josef gereed gemaak het om met Maria en Jesus na Egipte te vlug, toe Herodus die Kind se lewe bedreig het.

Wie was hierdie Herodus die Grote en waarom het hy dit gedoen? Hy was bevriend met drie Romeinse keisers, Julius Caesar, Antonius en keiser  Octavianus, wat ook bekend was as keiser Augustus.  Die Romeine het hom beskou as 'n lojale vriend en bondgenoot.  Hy het sommer van jongs af al groot militêre en administratiewe bekwaamheid besit en as gevolg daarvan het hy die titel "koning van die Jode" verwerf, wat aan hom groot mag besorg het, ook oor die lewens van mense.  Hy het nie net in sy eie land nie, maar selfs ook in Athene groot bouwerke opgerig en twee pragtige stede laat herbou, wat hy Sebaste en Caesarea aan die See genoem het, ter ere van keiser Augustus.

Hierdie Herodus het groot gebiede met militêre geweld onderwerp en onder Romeinse heerskappy gebring.  Die onderworpenes, en veral die Jode, het hom hieroor geweldig gehaat, maar hy het die geringste opstand meedoënloos onderdruk.  So het hy fetlik in die Romeine se diens gestaan en van hulle groot lof ontvang.

Hy was 'n Edomiet, wat hom in sy koningskap voortdurend bedreig gevoel het en nie geaarsel het om enige moontlike bedreiging daarvan koelbloedig uit die weg te ruim nie.  Selfs sy eie drie seuns, Alexander, Aristobulus en Antipater en ook sy vrou, Marianne, moes met hul lewens daarvoor boet.  Daarom is dit geen wonder dat Herodus, toe hy hoor van die geboorte van 'n Koning van die Jode, roekeloos kindermoorde laat pleeg het nie.  Hierdie en die ander wreedhede het alles met goedkeuring van die Romeine gebeur, want sodoende is moontlike opstande teen Rome onderdruk.  Die Jode was as 'n oorwonne volk magteloos om iets daaraan te doen.

So  het die eerste Kersfees van alle tye nie net alleen in die teken gestaan van die blye koms van die Messias nie, maar ook in die geweeklaag van moeders oor die dood van hul kindertjies wat so wreed van hulle weggeruk is.  Sedert daardie veelbewoë Kersfees was daar deur die eeue heen alreeds so baie ander en gaan ons op 25 Desember 2010 weer in die gees stilstaan by die krip in Bethlehem, om die Heer te dank vir sy groot verlossingswerk uit die slawerny van die sonde.  Maar soos die Jode tydens die geboorte van Christus magteloos gestaan het teenoor die ramp wat Herodus oor hulle gebring het, is daar vandag weer ‘n Herodus oor ons en staan ons volk tans ook magteloos teenoor die volgehoue bedreiging en sistematiese vermoording en die pleeg van die gruwelikste misdade, wat met stilswyende goedkeuring van die mag wat oor ons gestel is, plaasvind. en waarvan die uitsluitlike mikpunt is om ons as 'n volk uiteindelik van ons vaderlandse bodem af weg te vee.  Daarom is die felste aanslag tans, net soos 2010 jaar gelede, weer teen ons kinders gerig, om hulle met 'n diaboliese onderwysstelsel totaal te ontsiel en te omvorm tot vreemde wesens wat uiteindelik vyandig sal staan teenoor God, hul ouers en hul Afrikaner-herkoms.

Daarom roep Kersfees 2010 ons op tot ernstige gebed om verlossing, want die Here het beloof dat as ons volk, oor wie sy Naam uitgeroep is, ons verootmoedig en bid en sy aangesig soek en ons bekeer van ons verkeerde weë, dan sal Hy uit die hemel hoor en ons sonde vergewe en ons land genees.  Mag Kersfees 2010 die keerpunt in ons ellende en die begin van ons verlossing wees!