ONTVANG GELOWIGES VANDAG NOG VISIOENE ?

 Kan ‘n mens vandag nog ‘n openbaring (bv. ‘n visioen met ‘n opdrag) van God ontvang? Wat sê die Bybel in hierdie verband?

Wat word bedoel met ‘n visioen? Dit is wanneer die ontvanger van die visioen in ‘n wakende toestand is terwyl hy met sy volle bewussyn beelde sien en stemme, geluide en woorde verneem.  Dit alles vind buite die waarneming van die sintuie plaas. ‘n Visioen kan suiwer simbolies wees,  maar kan ook van so’n aard wees dat daar vreemde, fantastiese en selfs monsteragtige gestaltes voorkom.

God kan vandag nog deur middel van ‘n visioen met ‘n mens praat. God is soewerein, ook in die manier waarop Hy vandag nog in die wêreld werk.   Hy kan enige tyd op enige maner in die gewone gang van sake in die lewe van enkelinge en gemeenskappe ingryp. Hy kan van gewone en buitengewone middele gebruik maak, of dit ook sonder enige middele doen.

Maar wat het God reeds aan ons in sy Woord bekend gemaak?  Wat het óns daarmee gemaak en wat doen ons vandag daarmee? Die Christelike kerk bely darem vandag nog dat God Homself duidelik en volkome bekend maak deur sy heilige en goddelike Woord, soveel as wat ons nodig het in hierdie lewe.

Maar God het in sy bekendstelling van Homself onder andere visioene gebruik, soos aan Eségiël, Daniël en Petrus. Maar die Here het ook op ander maniere en deur ander middele sy raad en wil aan die mens bekend gemaak.  Hy het met Moses gepraat.  Hy het ook van verskyninge gebruik gemaak en van drome en van die kragtige werking van die Heilige Gees, wat die heilige mense van God gedrywe het om sy Woord op te teken (2 Pet. 1:21)

Maar die sentrale punt van die openbaarmaking van God en ook die hoogtepunt daarvan is die Persoon en die koms van die Here Jesus Christus. Die Bybel leer vir ons dat die gelowige en gehoorsame uitleef en verkondiging van die evangelie God se wil vir ons lewe is. Daarom is visioene vandag nie meer nodig nie. Dis ook moeilik om die egtheid daarvan te kontroleer.

Daarom bly die Bybel maar altyd vir ons die norm, want dit is immers die reeds geopenbaarde wil van God aan die mens.  Deur die Woord en deur die werking van die Heilige Gees, spreek God vandag tot ons persoonlik in ons besondere, eietydse en konkrete situasie. Daarom moet ons ons persoonlike godsdienstige ervaringe voortdurend onder die soeklig van die Woord plaas.

Ons kan vandag prakties so besig wees met wat God vir ons in Christus Jesus openbaar het, dat ons eenvoudig net nie kans sal hê om nog na buite-Bybelse openbaringe te streef nie. Maar onthou, Hy kan enige tyd op enige maner in die gewone gang van sake in die lewe van enkelinge en gemeenskappe ingryp.