ENGELE MET ‘N SENDING (2)

Lees reeks by Engele met 'n sending

Ontmoeting

Die mees uitstaande en opwindendste ding wat nog ooit in my lewe met my gebeur het was die besoeke van engele hierdie afgelope twee jaar.

God het dit vir my baie duidelik gemaak dat ek moet vertel wat in my lewe gebeur het, daarom probeer ek vir u beskryf wat ek gesien het, ondervindinge wat ek gehad het, en boodskappe wat aan my gegee is.

God verlig waarhede uit sy Woord op ongeëwenaarde wyses voor die koms van Jesus. Openbarings vind plaas in alle bedieninge wat in die Gees is. In die verband het God my geestesoog oopgemaak vir Johannes 16:12—15: “Nog baie dinge het Ek om aan julle te sê, maar julle kan dit nou nie dra nie. Maar wanneer Hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal Hy julle in die hele waarheid lei; want Hy sal nie uit Homself spreek nie, maar alles wat Hy hoor, sal Hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig. Hy sal My verheerlik, omdat Hy dit sal neem uit wat aan My behoort, en aan julle verkondig. Alles wat die Vader het, is myne; daarom het Ek gesê dat Hy dit sal neem uit wat aan My behoort, en aan julle verkondig.Dit was Jesus se woorde.

Ek het hierdie ontmoetings en boodskappe neergeskryf bewus van die beperkinge van my eie verstand. Terwyl ek dit gedoen het, het ek verwys na wat die engele gesê het, maar nie met die gedagte om hulle woordeliks aan te haal nie, behalwe wanneer ek dit pertinent so gestel het. As u in gedagte hou dat daar omtrent vyftig ure se samesprekinge met die engele was, wat ek probeer het om in my eie woorde en met my eie begrip, in een enkele boek weer te gee, sal u miskien kan verstaan dat ek moes staatmaak op my menslike vermoë om hierdie waarhede weer te gee soos ek dit verstaan het. Ek het nie iets bygelas of iets van die Woord van God weggeneem nie, maar die Heilige Gees het my oë oopgemaak vir dinge wat ek nie voorheen raakgesien het nie, net soos Hy waarhede aan elke gelowige, wat die Woord van God ondersoek, openbaar.

’n Paar van die baie metodes wat die Gees gebruik om met ons te praat, is die Bybel, omstandighede, ander gelowiges en engele. Hy praat direk met ons op baie maniere — deur drome, visioene, gawes van die Gees, maar dit is altyd dieselfde Heilige Gees wat met ons praat. “Maar ons spreek die wysheid van God, wat bestaan in verborgenheid wat bedek was en wat God van ewigheid af voorbeskik het tot ons heerlikheidMaar God het dit aan ons deur sy Gees geopenbaar, want die Gees ondersoek alle dinge, ook die dieptes van God. (I Kor. 2:7, 10).

Paulus het ook verwys na boodskappe wat hy van God ontvang het toe hy gesê het: “Tog spreek ons wysheid onder die volwassenes, maar ‘n wysheid nie van hierdie wêreld, of van hierdie wêreld se heersers, wat vergaan nie. Hulle is buitendien aan die ondergaan (I Kor. 2:6). Prys die Here! Hy praat vandag nog met ons!

Ek weet dit is ’n risiko om van buitengewone en ongewone ondervindinge soos hierdie te praat. My eerste reaksie was om te probeer om die oordra van die boodskap wat die engel vir my gebring het, te omseil. Ek het aan my geloofwaardigheid gedink en geweet dit sou in skerwe spat. U sal in hierdie boek agterkom dat die Here my gehelp het om van standpunt te verander.

Mense het gevra wat die gevolg was van hierdie boodskappe. Dit is onnodig om te sê dat ek geen metode het om die totale impak vas te stel nie, maar daar is meer as genoeg bewyse dat die Heilige Gees, getrou aan sy belofte, vlerke aan hierdie boodskappe gegee het en hulle is oor die hele wêreld versprei deur middel van kasette. Mense oor die hele wêreld is vrygemaak deur hierdie vars boodskappe uit die hart van God. Duisende het Christus aangeneem. Duisende ander wat wou tou opgooi, is vernuwe. ’n Hele paar leraars wat ek persoonlik ken, het ontmoedig geraak en die bediening verlaat. Vandag, omdat hulle nuwe hoop gevind het, het hulle teruggekeer na hulle plek van diens. Terwyl die Gees wat hierdie boodskappe vergesel, die woorde wat hulle hoor lewend maak, gaan ’n nuwe deur van geloof orals vir gelowiges oop.

Toe hierdie boek geskryf is, was daar al sestien verskillende besoeke van die engele. Al het hulle dikwels gekom, elke tweede of derde week, het ek nie, en kan ek nie aan hulle gewoond raak nie. Daar is so ’n heiligheid en so ’n gevoel van ontsag verbonde aan elke besoek, dat elke keer as ek hulle sien, ek herinner word aan die ewige en onveranderlike God wat hulle gestuur het, sy nabyheid aan ons, en sy intense belangstelling en liefdevolle besorgdheid oor al ons fa­milies.

Elke keer as die engele gekom het, het hulle ’n boodskap van God vir die wêreld gebring. As ek die inhoud van hierdie boodskappe in een enkele sin of frase kon saamvat, sou dit wees: “EK GEE OM!”

Terwyl u lees, wil ek u aanmoedig om verby die besoek na die boodskap te kyk. Hoe verskriklik belangrik moet elke boodskap nie vir God wees nie, so belangrik dat Hy hulle deur ’n “spesiale” boodskapper stuur. Die boodskappe in hierdie boek het ek na elke besoek aan my gemeente gegee. Hulle is nie aanhalings as sulks van die engele se woorde nie, maar ’n weergawe van waarhede wat ’n werklikheid geword het.

Dit mag vir u miskien interessant wees om te weet dat in die twee tot vier ure wat hulle gebly het elke keer as hulle gekom het, daar nie een teksvers aangehaal is nie. In plaas daarvan het ’n lewende pano­rama wat voor my afgespeel het, die waarheid letterlik laat leef. Soms het ek dit wat ek gesien het, self belewe. Hulle het nie eenkeer vertrek sonder om vir my verwysings te gee van waar die gedeelte in die Bybel gevind kan word nie.

As gevolg van die aard van hierdie boek, sal daar mense wees wat na redes sal soek om te weier om dit te aanvaar ... in plaas van om na redes te soek waarom God hierdie boodskappe gestuur het. Vir ander mag dit in konflik wees met aanvaarde geloofswaarhede. Dit is te begrype. God het slegs genoem hoe dinge regtig is, en het geen poging aangewend om enige standpunt of teologie te ondersteun nie, veel meer om sy diep liefde te toon aan ’n wêreld wat sy pad byster geraak het, maar wat dit weer gevind het as gevolg van die offer van Jesus.

Miskien is die vraag wat die meeste gevra word: “Hoe het dit gebeur dat God jou gekies het?” “Het jy ’n diep verlange daarna gehad?” “Was dit deur gebed en vas?” Ek sal eerlik moet sê: “Ek weet nie! Ek skiet te kort op elke gebied!”

Die aktiwiteite van engele sal vir u interessant wees, maar ’n woord van waarskuwing is deur Gabriël van God af gebring: “Moenie na engele soek nie. Soek Jesus! Hy is veel groter as enige engel!”