KYK ONS GOD SE GENADE NOU MIS?

Die allemans godsdiens gevaar

Johan Hack

1 Joh.5: 20,21 “En ons weet dat die Seun van God gekom het en ons verstand gegee het om die Waaragtige te ken; en ons is in die Waaragtige, in sy Seun, Jesus Christus. Hy is die waaragtige God en die ewige lewe. My kinders, bewaar julleself van die afgode. Amen.”

Daar het onlangs ‘n versoek op sosiale media die rondte gedoen waarin die pous versoek het dat daar ‘n spesifieke tyd opsy gesit word vir gebed deur alle denominasies, selfs ongelowiges. Ons het al gereeld gelees oor die gevaar wat die Rooms Katolieke geloof vir ons as kinders van die Here inhou.

Hier het ons te doen met die Nuwe Wêreld Orde. Die doelstelling daarvan om die Antichris in beheer te kry word bevorder deur die volgende:

  • Eenwêreld regering
  • Eenwêreld ekonomie
  • Eenwêreld godsdiens.

Ons kyk hier na die derde punt.

Daar is nie ‘n beter manier om verskillende gelowe te verenig as deur die vrees vir ‘n gesamentlike vyand of dan ‘n siekte soos die Koronavirus nie. Op sosiale media word ons nou oorval deur gereelde versoeke vir bidure en godsdienstige liedjies wat rondgestuur word, asof mense skielik besef daar is ‘n god, êrens, wat ons kan help, of dit nou Allah, Boedha, moeder Maria of Jesus is.

2 Kor.11: 4 “ Want as iemand kom en ‘n ander Jesus verkondig as wat ons verkondig het, of as julle ‘n ander gees ontvang as wat julle ontvang het, of ‘n ander evangelie as wat julle aangeneem het, laat julle jul dit goed geval.”

As almal dan nou so sou saambid op ‘n spesifieke uur soos deur die pous versoek, insluitende Christene, het die mensdom dan nie verenig om ‘n universele god te aanbid nie? Is ons God, die Skepper van die hemel en aarde, dan nou afgebring na die vlak van ander godsdienste se gode? Is Allah gelyk aan die Here Jesus Christus?

Laat ons nie vergeet wat God se Wet in Exodus ons leer nie. “Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie” Exodus 20: 3

Daar is nou soveel wat vir my sal sê ek mis die punt, maar ek sou sê, soveel mis steeds God se genade, veral in tye soos dié.