HEMEL OF HEL? MAAK JOU KEUSE! (4)

Ds AE vd Berg

Lees reeks by HEMEL OF HEL? MAAK JOU KEUSE!

SONDE VEREIS DAT DAAR 'N HEL MOET WEES

Skrif:  Rom.1:18-32

“Daarom het God hulle ook in die begeerlikhede van hulle harte oorgegee aan onreinheid....aan skandelike hartstogte....” (Rom1:24,26).

Sonde maak God kwaad.  Dit word toorn genoem, ‘n Hollandse woord wat in ons taal gevestig geraak het – 'wrath of God' in Engels.  Dis ‘n baie ernstige saak wat, elkeen wat God se redding in Christus verwerp, se ewige eindbestemming raak. “Hy wat in die Seun glo, het die ewige lewe; maar hy wat die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die toorn van God bly op hom”  (Joh.3:36).

Om God se toorn te verstaan, moet ons sy geregtigheid verstaan.   Hy is volmaak en heilig.  Ons is en bly sondig ongeag hoe hard ons probeer om reg te leef.  “want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God” (Rom.3:23).   Wie oortree, word gestraf.  Hy het die volste reg en gesag om sy skepping te oordeel!

God het in Christus Jesus ‘n reddingsboei na die mens uitgegooi.   Wie dit nie vasgryp nie, maak Hom kwaad en word veroordeel.   Niemand kan op die oordeelsdag vir Hom sê dat hy nie van die reddingsboei geweet het nie, want ons het!  Daarvoor het ons die Bybel en leraars om te preek.

As ons nie van God se reddingsboei gebruik wil maak nie, maar op ons eie na die oewer van die ewigheid wil spook en spartel, mis ons iets baie belangrik - om in ‘n persoonlike verhouding met Christus te leef.   As ons dit mis, gaan ons tevergeefs kerk toe, lees ons tevergeefs die Bybel en bid ons ook tevergeefs.   Dit gaan ons nie by die hemel uitbring nie!

Satan het al soveel goeie mense om die bos gelei soos die Fariseër waarvan ons in die Evangelies lees wat tweemaal per week gevas het, sy tiende gegee het, ‘n goeie kerkganger was, maar nogtans nie gered was nie.

Baie vertrou op hul kerklidmaatskap, ander op hul gemeentelike betrokkenheid, ander op die bywoning van eredienste en so loop hulle oppad na die hel met die Bybel in die een hand en die gesangeboek in die ander!  Sonder ‘n persoonlike verhouding met Jesus gaan jy nie hemel toe nie, maar hel toe.   Ek kan hierdie waarheid nie sterk genoeg beklemtoon nie.  As jy Jesus nie persoonlik ken nie, ken jy Hom glad nie.

‘n Gelowige Amerikaanse joernalis het jare gelede ‘n onderhoud met die president gehad.  Na die onderhoud het hy hom gevra of hy geloofsekerheid het.  “Ek reken so” het die president geantwoord. “‘n Predikant het vir my gesê dat die feit dat ek heils-begerig is, ‘n teken is dat alles met my siel reg is”   Daarop sê die verslaggewer vir hom: “Meneer, hier is twee geurige koppies koffie voor ons.  Die feit dat ons begeer om dit te drink, les nie ons dors nie.  Ons moet dit optel en drink.  Net so moet ons Christus vir onsself neem”.   Sonder ‘n persoonlike verhouding met Jesus is daar geen kans op die hemel nie.  Al wat dan oorbly, is die hel!

Ons durf hierdie lewe nie net vir onsself of ons medemens leef en Jesus uitlaat nie.  Dit help nie om welsyn- of opheffingswerk te doen, maar jy het geen persoonlike verhouding met Christus nie.   Jy kan nie jou plek in die hemel verdien deur goed aan ander te doen nie.   As jou goeie werke nie uit jou saligmakende geloof spruit nie, mors jy jou tyd en is alles wat jy doen tevergeefs.

Die lewe gaan nie oor jouself of jou naaste nie.  Dit gaan oor Jesus – om Hom te leer ken.   En hier help die Heilige Gees ons op ‘n wonderlike wyse.   Hy oortuig ons van sonde.  Mense sê dat hul gewete hul aankla.  Nee, ‘n gelowige het nie soiets nie.  Dis die Heilige Gees wat ons van sonde oortuig en ons laat besef hoe vuil ons voor God is.

As ons net op onsself konsentreer, is ons verlore.   Die Heilige Gees help ons om van onsself weg te kyk, Jesus raak te sien en sy reddingsplan ons eie te maak.   Dis soos om skoon/gesond te word. “Kom nou en laat ons die saak uitmaak, sê die Here: al was julle sondes soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeu; al was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol” (Jes.1:18).

Sal God iemand hel toe stuur wat dit nie verdien nie?  Nee, nooit!  Hier op aarde maak regters soms foute soos die Britse polisieman wat 16 jaar in ‘n tronk was alvorens nuwe inligting daarop gedui het dat hy onskuldig was.  God stuur niemand onskuldig hel toe nie.  Almal wat daar beland, is skuldig en het verkies om daar te wees. “want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God” (Rom.3:23).

Daar is by alle mense ‘n natuurlike drang om iets groter as hulself te aanbid.  Calvyn praat van die 'semen religionis' - die saad van die godsdiens.  God het dit in die mens geplant, daarom aanbid hy as’t ware instinkmatig.   Maar nie almal aanbid reg nie.   Sonde maak dat mense aanbiddingsvoorwerpe buite God om soek en die skepsel bo die Skepper vereer.   Dit word afgodery genoem; iets wat jou aandag van die ware God af wegneem.

Die OT is vol verhale van die Bondsvolk wat in tye van afvalligheid in afgodery verval het.   Oral waar sonde floreer, floreer afgodery.  Vergelyk die afgode van weleer met dit wat vandag aanbid word – geld, besittings, mag, status.  Dis een en dieselfde tendens; dit lei mense van die ware God af weg.  (Afgod – af van God).

In Rom.1 keer Paulus die vuilwasgoedmandjie van sonde behoorlik om!   Niks is nuut nie.  Homoseksualisme, diefstal, korrupsie, veelwywery en leuens is nog steeds aan die orde van die dag.   Sommige daarvan word self deur ontspoorde kerke en die liberale media goedgepraat.

Let op die waarskuwing: “Daarom het God hulle ook in die begeerlikhede van hulle harte oorgegee aan onreinheid ...aan skandelike hartstogte.” (Rom.1:24,26)   “Toe het Ek hulle oorgegee aan die verhardheid van hulle hart, dat hulle in hul eie planne kon wandel” (Ps.81:13).  “Moenie dwaal nie; God laat Hom nie bespot nie; want net wat die mens saai, dit sal hy ook maai.  Hy wat in sy vlees saai, sal uit die vlees verderf maai....” (Gal.6:7,8).  Kortom: Jy braai in jou eie vet.  Ja, sonde vereis ‘n hel!

‘n Mens moet soms eers ‘n ding verloor alvorens jy besef wat dit vir jou werd is.  Mense wat God se reddingsplan minag, besef nie wat hulle mis nie.  Hulle sien die reddingsboei nie raak nie!  “Hy wat selfs sy eie Seun nie gespaar het nie, maar Hom vir ons almal oorgegee het...” (Rom.8:32).   Jesus is die reddingsboei wat God in die stormsee van die lewe uitgooi.   Wie aan Hom vashou, sal gered word.   Dis die grootste belofte van die Bybel - wie aan Jesus vashou, word gered!

Kyk wat het met die misdadiger op Golgota gebeur toe hy in die storm van die lewe beland en God die reddingsboei na hom uitgegooi het. “..Dink aan my, Here, wanneer U in u koningryk kom.   En Jesus antwoord hom: Voorwaar Ek sê vir jou; vandag sal jy saam met My in die Paradys wees” (Luk.23:42,43).   Hy het dit vasgegryp en is gered.   God se genade is vir almal genoeg. “Want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julleself nie: dit is die gawe van God” (Efes.2:8).

Is ons werklik dankbaar vir hierdie reddingsboei?   As ons is, sal ons baie minder sondig!  God roep ons deur die Heilige Gees om soos vlytige tuiniers die blombedding van ons lewe deeglik skoon te hou.  Dis deel van heiligmaking.

“Ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee” (Fil.4:13).

Pasop vir die vangstrikke van die sonde.  Sonde is soos ‘n muisvalletjie – dis makliker in as uit!   Miljoene mense het al ‘n vroeë dood gesterf omdat hulle nie daaruit kon kom nie.  Daarom leer Jesus ons om in die Onse Vader om verlossing van die bose te bid.  “Here, maak ons oë oop vir die slagysters van sonde!”

Die probleem met sonde is dat dit gewoonlik lekker is – lekker vir die vlees.  Mense is van nature hedoniste.   Hedon is die Griekse woord vir genot.   Mense is van nature genotsoekers en die Satan buit dit uit.   Hy sit sondige genot soos aas aan ‘n vishoek en maak rekordvangste!

Sonde maak mense siek.  Kyk wat het met Dawid gebeur nadat hy met Batseba onsedelik verkeer, haar man laat vermoor en toe voorgegee asof niks gebeur het nie:  “Toe ek geswyg het, het my gebeente uitgeteer....”  (Ps.32:3).  Dit het hom siek gemaak!   En toe doen hy die regte ding: “My sonde het ek U bekend gemaak, en my ongeregtigheid het ek nie bedek nie.  Ek het gesê: Ek wil aan die Here my oortredinge bely; en U het die ongeregtigheid van my sondes vergewe” (Ps.32:5).

Dis presies wat ons met ons sonde moet doen - bely dit voor die Here.  Ons het die wonderlike belofte in sy Woord dat Hy telkens vergewe (1 Joh.1:9).   Sonde verdien die hel, maar vergifnis die hemel!