AS JOU SKADUWEE JOU VERLAAT

Beproewing bring genesing

Ds A.E. van den Berg

“Al gaan ek ook in ’n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie; want U is met my: u stok en u staf dié vertroos my” (Ps.23:4).

Skaduwees verdwyn met die donker en keer met die lig terug. Dis ook hoe dit in die lewe gaan. Die lewe is soos ʼn klavier met wit en swart note; vreugdes en beproewings en beide noodsaaklik vir die musiek van die lewe.

Al kan gelowiges nie altyd keer wat met hulle gebeur nie, kan hulle wel verhoed dat beproewings nie hul geestes gesondheid skaad nie. Christus het immers nie na die aarde gekom om sy kinders se leed weg te neem nie, maar om hul lewens met sy teenwoordigheid te vul. Hy is in die lig sowel as in skaduwees met ons:

En kyk, Ek is met julle al die dae tot aan die voleinding van die wêreld. Amen(Mt.28:20).

God beproef dikwels sy kinders om hulle vir groot dinge in die lewe voor te berei. Sommige moet soms eers ʼn laagtepunt in hul lewe bereik voordat hulle ʼn les leer wat hulle andersins nie sou leer nie. Daarom val dinge vir hulle soms eers uitmekaar voordat dit in plek val. Jona is ʼn voorbeeld hiervan. Hy moes byvoorbeeld eers in ʼn groot vis beland voordat hy na God geluister en die heidene na wie God hom getuur het, hul bekeer het:

 

En Jona het ... gepreek en gesê: Nog veertig dae, dan word Ninevé verwoes. En die manne van Ninevé het God geglo en ’n vasdag uitgeroep, en groot en klein het hulle met rougewaad beklee” (Jona 3:4,5).

God laat gelowiges nooit in diep waters beland om hulle te vernietig nie, maar om hul lewens reg te ruk. Baie mense ontdek deur die vergrootglas van beproewing wie hulle werklik is en waarmee hulle besig is. Daarvoor moet hul God dank want daarsonder sou hulle nooit hul geesteskragte leer ken het nie.

God dwing gelowiges dikwels tot stilstand om sy doel met hulle raak te sien. En as die donker opklaar, ontdek hulle soos ʼn Elia van ouds dat hul skaduwee terug is en God ʼn nuwe begin met hulle maak:

“ ... maar self het hy ’n dagreis ver die woestyn ingegaan en ... gewens dat hy mag sterwe. Daarop gaan hy lê en raak onder ’n besembos aan die slaap; en kyk, daar raak ’n engel hom aan en sê vir hom: Staan op, eet!.... Hy het toe opgestaan en geëet en gedrink en deur die krag van die voedsel veertig dae en veertig nagte lank geloop tot by die berg van God, Horeb” (1 Kon.19:4-8).

Jesus het by geleentheid ʼn storm op die see stilgemaak. Soms wek Hy ook storms op om gelowiges stil te maak! God hou hulle egter vas en louter hul geloof. Hy is soos ʼn violis wat die snare van sy instrument styf draai om die beste klank te verkry; nie om dit te breek nie.

Beproewing vertroebel nie noodwendig gelowiges se geestespad nie, maar verhelder dit. Daarom spoel God die oë van sy kinders dikwels met trane uit sodat hulle Hom as hul hemelse Vader duideliker raaksien. Buitendien sal geen siel ʼn reënboog hê as daar nie trane is nie!

Geen gelowige kan die dagbreek tegemoet stap as hy nie deur die nag kan reis nie. God hou hulle op hierdie reis vas. En waar die pad klipperig word, voorsien Hy hulle van die regte skoene daarvoor. Gevolglik is dit nie die lewensvrag wat mense in beproewing onder kry nie, maar die wyse waarop dit gedra word - met of sonder God.

Gelowiges is soos ʼn boom wat storms trotseer om hul geloofsstandvastigheid te toon. Dit as sulks maak van beproewing ʼn goeie leermeester. Ongelukkig leer baie mense nie daaruit nie en word hulle bitter in plaas van beter omdat hulle glo dat die noodlot hulle teister. Nee, God skud mense net wakker om na Hom te vlug. Daarom is elke beproewing wat ʼn lewe verander, ʼn bedekte seën.

Om groot hoogtes te bereik, moet gelowiges ook groot dieptes kan hanteer. Daarom hang God soms swaar gewigte aan dun draadjies waarna eenvoudige mense buitengewone dinge doen. Elke mooi vaas kom uit ʼn pottebakker se oond!

Die rofste lewenspad neem gelowiges dikwels na die mooiste plekke. Job moes onder die gewig van sy 10 kinders se dood en die verlies van al sy besittings op een dag geswig het. Hy het nie. Sy geloof het hom gered waarna God sy pad van beproewing na ʼn paleis van heerlikheid gelei het:

En die HERE het die einde van Job meer geseën as sy begin...” (Job.42:12).

Dieptes leer sondaars dikwels lesse wat hulle nooit op die hoogtes sou leer nie. Lewensstorms waai baie mense in die regte rigting. Sommige se lewensboot moet eers op die rotse beland voordat hulle Hom as die Rots van die eeue leer ken.

Laat ons geloof in tye van beproewing die hoogwatermerk van ons vertroue in God toon omdat ons geen beproewing het waarvan Jesus nie weet nie. Laat ons eerder saam met Hom in beproewing as sonder Hom in voorspoed wees!