ALLES WERK TEN GOEDE

Ds Andrè vd Berg

“En ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goede meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is” (Rom.8:28).                              

Jare gelede vertel ʼn boer van die Sederberge my van sy dogter wat in Japan sendingwerk gedoen en eenmaal in vier jaar huistoe gekom het. Haar broer in Kaapstad het haar dan plaastoe geneem. So kom dit toe dat sy net voor Kersfees 1987 sou kom. Dinge verander toe so gunstig, dat sy einde November kon kom.

Sy reël toe met haar broer om haar vroeër te kry, maar hou dit vir haar ouers as ʼn verrassing.  Die dag van haar vlug was daar ʼn verkeersknoop op pad lughawe toe. Toe die huurmotor uiteindelik by die lughawe kom, moes sy teleurgesteld sien hoe die Boeing opstyg – die Helderberg SAL 295.   Eers die geweldige teleurstelling en daarna ontsettende dankbaarheid want sy is sodoende van ʼn gewisse dood gered!

 

“En ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goede meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is” (Rom.8:28).                              

As ons self ons lewe kon inrig, sou dit anders as die huidige een lyk.   Dit sou vol vrede, vreugde en voorspoed wees.   Ongelukkig werk dit nie so nie. Ons is op aarde met sy dorings en distels, kommer en sorge, teleurstellings en verrassings, siekte en dood, leuens en verraad. Ons het lus om in hierdie staatkundige warboel te vra: “Wie is dan goed?”

In ʼn krisisuur kan ʼn skynbaar eerlike staatsman sy volk verraai, ʼn familielid jou skade berokken of jou beste vriend jou in die rug steek.   Ps.146 se beryming lui:

Moet op prinse nie vertrou nie, by wie niemand heil kan vind – op die mens jou hoop nie bou nie....”

Net God is waarlik goed. Sondaars struikel gereeld. Petrus wat na aan Jesus was, het Hom dan in die krisisuur verraai!

God is waarlik goed en laat goeie dinge op die weg van sy kinders kom soos daardie sendeling wat haar vlug moes verpas het. As sekere wonderlike dinge met ons gebeur, besef ons dat dit net God kon wees.

Jesus sê by geleentheid vir die dissipels:

“ ... Gooi die net aan die regterkant van die skuit .... Hulle het toe gegooi en deur die menigte van visse was hulle nie meer in staat om dit te trek nie. Daarop sê die dissipel — die een vir wie Jesus liefgehad het — aan Petrus: Dit is die Here! .....”(Joh.21:7).

In die lig van God se onuitputlike goedheid sê Jesus in die Bergpredikasie vir gelowiges om hulle nie oor die toekoms te bekommer nie. God sorg vir diere en plante.   Mense is baie meer werd. Desondanks glo baie mense aan die noodlot; ʼn onsigbare bose krag wat mense van die goeie in die lewe beroof. Die Bybel sê dat alle dinge uit God, deur God en tot God is en geen toeval of noodlot nie. God beheer alles wat op aarde gebeur.

En Hy het alle dinge onder sy voete onderwerp en Hom as hoof bo alle dinge aan die gemeente gegee” (Efes.1:22)

God hou die natuur in stand.:

“...want in Hom is alle dinge geskape wat in die hemele en op die aarde is, wat sienlik en onsienlik is, trone sowel as heerskappye en owerhede en magte – alle dinge is deur Hom en tot Hom geskape ... en in Hom hou alle dinge stand” (Kol.1:16,17).

Daarom wil Hy gelowiges help om reg te leef. Ons moet egter nooit vergeet dat ons sondaars is en in ʼn gebroke bestel leef nie en ons planne nie altyd uitwerk soos wat ons hoop nie.   God is ʼn planmatige God wat die regte pad ken, en ons daarop sal lei, al moet ons rowwe paaie betree.

God het selfs sy eie Seun die rofste pad denkbaar laat gaan om ons met Hom te versoen. Hy het soos ʼn misdadiger gesterf. God was by magte om dit te keer soos wat Hy Abraham gekeer het om Isak te offer. Hy het dit nie gekeer nie om só vir ons versoening vir sondes te verkry.

Op daardie onvergeetlike Vrydag is die grootste misdaad van alle tye in Jerusalem gepleeg. Die kerklui en skare se hande het van onskuldige bloed gedrup. Desondanks het God verlossing daaruit laat vloei.

“...en die bloed van Jesus Christus, sy Seun, reinig ons van alle sonde” ( 1 Joh.1:7).

God beheer alles op aarde; die lot van die wêreld, dié van volke en van enkelinge.

Die aarde behoort aan die Here en die volheid daarvan, die wêreld en die wat daarin woon” (Ps.24:1).

Let op ons volksgeskiedenis. Die buiteland het 180 jaar gelede geglo dat die Voortrekkers uitgewis is en van die toneel gaan verdwyn. God het ʼn ander plan met die temmers van die oerwoud gehad want uit die Groot Trek is die Boerevolk gebore.  

Toe God hierdie volk van die Kaap tot by die Zambezi een volk wou maak, het daar oorlog in die Transvaal en Vrystaat se republieke gekom en het hulle hul onafhanklikheid verloor om een volk te word - alles deel van God se plan.Niemand ry sy plan in die wiele nie!

Ons volk word weereens gelouter. God is nie klaar met ons nie. Party-politiek het ons uitmekaar geskeur. God is tans besig om ons ten spyte van onreg, haat, vervolging, verdrukking en epidemies aanmekaar te heg. Die oond word baie warm gemaak want die stene vir die toekomstige gebou moet baie hard wees.

Ongelukkig sien baie volksgenote dit nie so in nie en glo dat God Hom van ons onttrek het - ons verdiende loon!   Daarom verval hulle van die ware geloof, raak kerklos of beland op dwaalspore. Dit het met oud-Israel gebeur.

So sê die Here: Maak julle nie gewend aan die weg van die heidene nie...” (Jer.10:2).  

Paulus sê in die teksvers dat God vir gelowiges alles ten goede laat gebeur. Hy skryf vir die gelowiges in Rome; ʼn stad van kontraste. Dit het pragtige argitektuur, beelde en kunsskatte gehad, maar was ook berug vir verregaande sedeloosheid, boosheid en keiserverering.

Dis maklik om die geloof in ʼn godvresende milieu uit te leef. Om dit in Rome te moes doen, was doodsake en gelowiges genoodsaak om ondergrond te gaan en ʼn katakombe-lewe te lei.   Daarom was Paulus so lief vir die plaaslike gelowiges. Dit was mense met geloofsbeginsels!

Sommige van die mense wat destyds by die gemeente in Rome aangesluit het, het teruggespring toe hulle die wind van voor kry. Dit was alles deel van God se siftingsmetode. Ongelowiges het uitgeval en ware gelowiges sterker geword. Dit laat ʼn mens aan Daniël se uitleg van die hand aan die muur dink:

“...u is op die weegskaal geweeg en te lig bevind” (Dan.5:27).

God sif die kerk vandag meer as ooit. Die valse kerk word al hoe groter en die ware een al kleiner. Die valse kerk ontspoor toenemend terwyl die ware een suiwerder word. Daarom loop ons lewenspad gereeld oor rowwe terrein. Ons sien hoogstens soos ʼn spieël in ʼn raaisel. God het die geheelbeeld. Ons moet Hom met ons lewens vertrou.

“En ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goede meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is” (Rom.8:28).                              

Gelowiges is anders as die wêreld. Het jy al van iemand gehoor wat deur siekte gesond geword het? Christene is sulke mense. Baie het al in hul fisiese krankheid geestelik sterker geword. Christene word selfs ryk deur hul verliese. Hulle staan op nadat hulle geval het en ervaar lewensvervulling as hulle leeg van hulself word. As die slegte dinge gelowiges so goed kan doen, dink net wat die goeie nie aan hulle doen nie!

Ons leef in ʼn onregbedeling waar God en sy gebod niks tel en kerke die einde van hul ontsporing nie ken nie. Moenie mismoedig raak nie. God sal sy plan met ons deurvoer en die onregskeppers op sy tyd verwyder. Alles gaan ten goede uitwerk.

Vertrou op die HERE met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. Ken Hom in al jou weë, dan sal Hy jou paaie gelykmaak: (Spr.3:6).