WAAROM MOET EK KERK TOE GAAN?

 1. 1.Dis God se wil

En laat ons ons onderlinge byeenkoms nie versuim nie”(Hebr.10:25).

 

 1. 2.Ek het ʼn belofte aan God gemaak

“Ek sal my geloftes aan die Here betaal in die teenwoordigheid van Sy ganse volk”(Ps.116:18)

 

 1. 3.Ek verlang na God se huis

“My siel verlang, ja smag na die voorhowe van die Here” (Ps.84:3).

 

 1. 4.Ter wille van my gesin

“Maar ek en my huis, ons sal die Here dien” (Jos.24:15)

 

 1. 5.Christus het vir ons die voorbeeld gestel

“En soos Hy gewoond was, gaan Hy op die Sabbatdag in die sinagoge” (Luk.4:16).

 

 1. 6.Dit maak ons geestelik fiks

“Oefen jou in die godsaligheid” (1 Tim.4:7).

 

 1. 7.Ek moet ʼn voorbeeld vir ander wees

“Betoon jou in alles ʼn voortbeeld van goeie werke” (Tit.2:7)

 

 1. 8.Om saam met geesgenote na die Bybel te luister

“En op de volgende Sabbat het byna die hele stad saamgekom om die Woord van die Here te hoor” (Hand.13:44).

 

 1. 9.Omdat my siel daarna hunker

“Dat ek al die dae van my lewe mag woon in die huis van die Here” (Ps.27:4).

 

 1. 10.Omdat ek as sondaar ʼn behoefte daaraan het

“En al die tollenaars en sondaars het die gewoonte gehad om na Hom te luister” (Luk.15:1).

 1. 11.Dit verskaf vreugde

“Ek was bly toe hulle vir my gesê het: Laat ons na die huis van die Here gaan” (Ps.122:1).

 

 1. 12.Dis een van die beste dinge wat ʼn mens kan doen

Want ʼn dag in U voorhowe is beter as duisend; ek wil liewer by die drumpel staan in die huis van my God as om te woon in die tente van goddeloosheid”(Ps.84:11).

 

 1. 13.Ek word opgeroep om te kom luister

“Wie ʼn oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê”(Openb.3:6)

 

 1. 14. Om te luister wat God deur sy dienskneg sê

Hoe kan hulle Hom dan aanroep in wie hulle nie geglo het nie? Hoe kan hulle in Hom glo ban wie hulle nie gehoor het nie? En hoe kan hulle hoor sonder een wat preek?”(Rom.10:14)

 

 1. 15.Omdat God op ʼn besondere wyse in die kerk teenwoordig is

Want waar twee of drie in my Naam vergader, daar is ek in hulle midde” (Mt.18:20).