LAAT JOU WEG AAN DIE HERE OOR

Ds A.E. van den Berg

Laat jou weg aan die HERE oor en vertrou op Hom, en Hy sal dit uitvoer”(Ps.37:5).

Psalms tref ʼn duidelike onderskeid tussen twee groepe mense op die aarde; gelowiges en ongelowiges. Die gelowiges het ʼn geestesverhouding met God en die ongelowiges nie. Daarom noem die Bybel gelowiges regverdiges; mense wat kragtens hul bekering hul lewe aan God oorgegee het:

“Ek is met Christus gekruisig, en ék leef nie meer nie, maar Christus leef in my......” (Gal.2:20).

Die Psalms praat ook deurgaans van die ander groep nl. die ongelowiges; mense wat God nie in hul lewens toelaat nie, nooit tot bekering kom nie en na die dood verlore is. Hulle is nie noodwendig slegte mense nie, maar dikwels goeies wat God net nie Koning in hul lewe wil maak nie en stewig op die troon van hul eie lewe sit totdat die dood hul omstoot en hulle in die ewige verderf aftuimel.

In Ps.37 praat Dawid van ʼn ding wat talle gelowiges hinder - die frustrerende werklikheid dat goddeloses dikwels materieel voorspoedig is terwyl gelowiges soms bitter swaar kry. Is dit nie onregverdig nie? Moet die ongelowiges nie eerder swaarkry en gelowiges voorspoedig wees nie? Hulle probeer tot God se eer te leef terwyl die ongelowiges Hom bewustelik uitsluit.

Moenie glo dat goddeloses beter af is nie. Alles lyk goed tot hul dood. Dan is hulle soos slagvee wat vir die slagting vet gemaak is en dit nie gaan oorleef nie! Ps.37 gee goeie raad vir gelowiges wat daagliks met probleme worstel.

By geleentheid koop ʼn seuntjie ʼn klein pakkie waspoeier by ʼn supermark. Die kassiere vra hom toe wat hy daarmee wil doen. “Ek gaan my kat daarmee was” antwoord hy haar. Sy het hom probeer afraai, maar hy was vasberade – hy gaan sy kat was!

Toe hy ʼn paar dae later weer by die kassiere kom en na die kat se was-episode vra, antwoord hy weemoedig: “My kat is dood“Is hy van die seeppoeier dood?” wou sy weet. “Nee, tannie, hy is van die spin-siklus in die wasmasjien dood” antwoord hy.

Wanneer ons opeenvolgende probleme ondervind en die spanning hoog loop, voel dit asof ons in die spin-siklus van die lewe beland het. Die wasmasjien se spin-siklus het die outjie se kat doodgemaak. Die spin-siklus van die lewe maak miljoene mense jaarliks dood; hartaanvalle, beroertes, selfmoorde ens. Spanning maak mense stadig maar seker dood. Dis in sulke tye dat mense Ps.37 moet lees en die rus van God wat Hy vir sy kinders bestem het ervaar. Paulus skryf aan die Filippense:

“En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus” (Fil.4:7).

Ps.37 gee raad hoe om self in tye van onsekerheid die vrede van God te ervaar:

Laat jou weg aan die HERE oor en vertrou op Hom, en Hy sal dit uitvoer” .

God is as die skepper van die heelal in beheer van die wêreld. Gelowiges moet rustig raak. Hy het ʼn onveranderlike, volmaakte plan vir elkeen van ons.

Hy wil nie hê dat aardse dinge ons ontstel nie want dit kan tot wantroue in God lei. Daarenteen getuig geloof en vertroue van die inwoning van God se Gees in ʼn mens. Ps.37:4 sê dat gelowiges hulle in God moet verlustigmet die belofte:

“... dan sal Hy jou gee die begeertes van jou hart”.

Jesus maak eeue later ʼn soortgelyke belofte in die Bergrede:

“Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word” (Mt.6:33).

Dit sluit by die teksvers aan:

Laat jou weg aan die HERE oor en vertrou op Hom, en Hy sal dit uitvoer”.

Dit spreek van toewyding wat ons ʼn vastrapplek in die spin-siklus van die lewe gee. Sommige doen dit; die meeste nie.

In die oorspronklike taal beteken Ps.37:5 om jou op die Here oor te rol. Dink aan Jesus se uitnodiging:

Kom na My toe, almal wat vermoeid en belas is, en Ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van My, want Ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele; want my juk is sag en my las is lig” (Mt.11:28-30).

Jesus sê vir gelowiges? “Kom rol oor op my”.

Wie op die Here oor rol, kry rus vir hul siel ongeag wat gebeur, selfs die dood van ʼn geliefde. Dan sit gelowiges al hul vrae en onsekerhede aan die voet van die kruis neer en dra dit nie saam huistoe nie. Dit gee aan ons ʼn vastrapplek in die spin-siklus van die lewe en laat ons vreesloos regop loop.

Daar gaan vir ons almal ’n nuwe jaar aanbreek waarvan ons die Oujaar nie gaan sien nie. Dis vir gelowiges nie die einde van alles nie. Moenie aan ʼn gelowige wat oorlede is dink soos aan ʼn blom wat doodgegaan het nie, maar soos een wat net in ʼn ander bedding oorgeplant is wat ons nie kan sien nie en daar mooier blom as hier op aarde. Rol jou op Jesus om. Met Jesus is daar ʼn eindelose hoop, maar sonder Hom ʼn hopelose einde!