ONTWRIGTING...

...DIE VLOEK VAN ‘N GEPEUPEL

“Wie die minste weet, glo leuens die maklikste”

Ds. A.E van den Berg

Gepeupel-opstande neem wêreldwyd toe en word aan gedagspatrone gekenmerk wat deur emosies oorheers en met swak oordele gevolg word. ʼn Gepeupel volg sonder om te dink. Dis eie aan tropgedrag – as die een hardloop, volg die res.

Sommige weet dat hulle verkeerd optree, maar gaan omrede ʼn groepsgevoel daarmee voort. Dit het ook met Jesus se verhoor gebeur. Mense wat Hom ʼn paar dae tevore koninklik in Jerusalem ontvang het, het soos uit een mond by Pilatus aangedring dat Hy gekruisig moes word.

Die aanhitsers van ʼn gepeupel gee voor om medelye met die gepeupel te hê, hul menseregte wil beskerm en dien hulself as die regstellers van ʼn gewaande onreg aan. Dit skep ʼn slagoffer-sindroom wat tot versteende wraaksug lei.

Sulke mense word gebreinspoel om te glo dat dinge vir hulle nog nooit so sleg was nie. Oral verskyn drukgroepe wat almal in dieselfde rigting beweeg en van onverdraagsaamheid deurspek is. Hulle verstand word so aan bande gelê, dat hulle nie meer vir hul self kan dink nie en net doen wat die opstandleiers van hulle verwag.

Sommige word selfs uit vrees by so ʼn gepeupel betrek. Hulle is bang dat indien hulle nie saamgaan nie, hulle leed aangedoen kan word. Gevolglik is daar nie altyd duidelikheid waaroor hulle eintlik daar is nie. Dit gaan oor groepsgevoel al lei dit tot geweldpleging en mense wat slagoffers van mense met barbaarse neigings word.

Die oorsprong van ʼn gepeupel is net so moeilik om vas te stel as die gang van die see en raak ook net so maklik onstuimig. Dis in baie gevalle die gevolg van giftige akademiese saad wat in vrysinnige opleidingsentra geplant is en bose vrugte dra.

Baie van die opstokers kan selfs nie hul eie lewe beheer nie, maar boots met hul vermetelheid mag na. Mense moet glo dat hulle die enigstes is wat veranderings kan bewerkstellig. Wie die minste weet, glo leuens die maklikste. Leë verstande bied geen oplossing nie.

Die boom van leë beloftes dra geen vrugte nie. Gratis etes word slegs in muisvalle aangetref. Daarom slaag die oproermakers nie daarin om die lig van ʼn nuwe bedeling aan te skakel nie. Hulle beïndruk dwase vir ʼn tyd lank maar doen niks aan die situasie nie. Hulle herrangskik eerder net die probleme.

ʼn Gepeupel skuil graag agter die naamloosheid van ʼn groep. Hulle sien dit as ʼn geleentheid om hul persoonlike verantwoordelikheid en aanspreeklikheid af te skaal. Die gevolg is ʼn groter ergernis as wat dit wou regstel.

Wie die mynveld help opstel, spring nie die gevolge daarvan vry nie. Elkeen sit op een of ander tyd aan die tafel van sy eie doen en late. In hul woede word die lamp van die rede soos deur ʼn stormwind doodgeblaas. Wat in woede begin, eindig altyd in skade. Niemand leen ʼn engel en betaal met ʼn duiwel terug nie!

Daar is nie ʼn regte manier om ʼn verkeerde ding te doen nie. Geweld lewer nie wenners op nie, maar slegs verloorders. Op die puinhope van opstand kom geen beter toekoms tot stand nie want mense met gebalde vuiste los nooit probleme op nie. Geen boosheid is egter so groot dat dit nie met dissipline bedwing kan word nie. Gedissiplineerde mense vermag meer as ʼn gepeupel!