30 OKTOBER 2020

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

Alle geloftes wat onregmatig en onbehoorlik afgelê is, behoort net soos dit voor God geen waarde het nie, so ook onder ons ongeldig te wees. Aangesien sulke geloftes onnadenkend afgelê is, plaas dit nie alleen geen verpligting op mense nie maar dit moet noodwendig herroep word.