22 OKTOBER 2019

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

Kennis is die voedingsbron van ‘n beskawing en ‘n kundige volksleier se kennis die resultaat van ‘n flink brein.  Geleerdheid is ‘n skat wat niks weeg nie en oral saamgedra kan word.  As dit van ‘n onkreukbare karakter vergesel word, is dit ‘n sieraad vir ‘n volk!