30 November 2019

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

Die Christus van God is nie ’n baba in die krip met ’n stralekrans of embleem van die songod om sy kop en voorgestel deur poppe en prentjies nie — dis niks anders as afgodery nie. Christus word nie ouer nie. Hy is ewig en het geen verjaarsdag nie. Hy is die ewige Koning wat aan die regterhand van sy Vader sit, wat as Regter op die laaste dag sal kom om te oordeel die lewendes en die dooies.