19 Februarie 2020

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

God bring ʼn ewige oordeel oor die gees van Isebel omdat dit families, kerke, en verhoudings vernietig.   Hierdie gees het sedert die ontstaan van die Christelike kerk groot skade aangerig.  “Maar Ek het enkele dinge teen jou, dat jy die vrou Isebel, wat haarself ʼn profetes noem, toelaat om te leer en my diensknegte te verlei om te hoereer en afgodsoffers te eet” (Openb.2:20).