AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES (13)

(Lees die reeks by Afrikaanse Idiome en Gesegdes

 • Hy het die klok hoor lui maar weet nie waar die bel hang nie (hy weet min maar praat saam)
 • Hy is belas en belade ( hy het baie probleme)
 • Hy is erflik belas met sy humeur( hy erf dit van sy ouers)
 • By elke stoutigheid is hy die belhamel (hy neem die voortou – die bok wat voor loop het gewoonlik 'n klok om die nek en die ander volg hom dan)
 • Tant Bellie staan op die stoep ('n vermaning dat 'n verkoue-lyer sy sakdoek moet gebruik)
 • Hy word daagliks beleër deur mense wat wil geld leen (baie mense kom om te leen)
 • Hy kon sy taak sonder beletsel afhandel (niemand het hom verhinder om dit te doen nie)
 • Hy dien Belial (hy dien die duiwel)
 • Hy is 'n Belialskind (hy is 'n niksnut)
 • Veel belowe en weinig gewe, laat die sotte in vreugde lewe (deur beloftes word jy soms vir die gek gehou)
 • As jy nie het wat jy bemin nie, bemin dan wat jy het (aanvaar en wees tevrede met wat jy het)
 • Hulle het haar goeie naam bemodder (hulle het haar naam sleg gemaak)
 • Bemoei jou nie met 'n ander se sake nie (moenie jou neus in iemand anders se sake steek nie)
 • Hy is hoog beneuk en ver van huis (hy is heeltemal befoeterd)
 • Sulke dinge is benede my (ek sal nie so laag daal nie)
 • Na die tweede drankie was hy reeds taamlik benewel ( hy was reeds dronk)
 • Dit benieu my (dit maak my nuuskierig)
 • Hy is sy ouers se Benjamin (hy is die jongste kind)
 • Sy het geen benul van die saak nie (sy weet niks daarvan nie)
 • Neem dit in beraad (dink ernstig daaroor)
 • In die gesprek het hy die voorval te berde gebring (hy het dit in die gesprek genoem)