VERANDER VAN HAAR MAAR NIE VAN KLEUR...

KORSIES VAN PASTEI
(Die hele pastei by: Korsies van Pastei)

Koos en Jan loop mekaar na baie jare weer raak en begin gesels oor die wrywing onder Afrikaners oor politiek en hul kerksake.

Piet wat jare gelede weggetrek het van die dorp is baie nuuskierig en wil alles weet wat intussen verander het.

Koos wat nog steeds op dieselfde dorp woon antwoord gretig op Piet se vrae en verduidelik oa aan hom dat die Afrikaners op die dorp so paar jaar gelede in een kerk saamgesmelt het.

Piet is baie bly oor hierdie nuus en vra: "Koos, met ander woorde, daar is nou net één kerk in hierdie dorp?"

Koos antwoord:"Nee Piet, daar is nou víér kerke in die dorp; daar is die NG's, die Hervormers, die Doppers én die Verenigde Kerk"...