DOMINEE KORT HULP

KORSIES VAN PASTEI

(Die hele pastei by: Korsies van Pastei)

Sy en haar kleuterseuntjie Pieter neem hulle sitplekke in die pastoriebank in en wag dat die erediens moet begin.  Die kerkraad neem hul plekke in en haar man, die leraar, vertoef ‘n oomblik met geboë hoof onder die kansel, voordat hy die trappe na die preekstoel bestyg.  Die erediens begin.
Na die preek vra Pietie vir haar: “Mammie, waarom staan Pappa altyd eers ‘n rukkie onder die preekstoel voordat hy met die trappies opklim?”
“Hy bid, my kind.”
“Wat bid hy?”
“Hy bid dat Jesus hom moet help om mooi te preek.”
“Waarom help Jesus hom dan nie?”