DOMINEE, WAT SÊ JY DAAR ?

KORSIES VAN PASTEI

(Die hele pastei by: Korsies van Pastei)

‘n  Aantal jare gelede moes ‘n gemeente ‘n nuwe predikant ontvang en in hul midde verwelkom.  Tydens die verwelkomingsfunksie het die leierouderling wat as programleier opgetree het, die erns van die verrigtinge opgeluister deur grappies te vertel oor predikante.

Uiteindelik is die dominee wat ontvang word, aan die woord gestel. Hy sê toe:  “Ek wil ook graag vir die gemeente iets oor predikante vertel:  Daar was ‘n waardige ou predikant wat drie seuns gehad het.  Sy oudste seun was ook ‘n predikant en so ook die tweede oudste, maar die jongste seun was die swartskaap van die familie wat sy ou vader baie kommer besorg het.

Een winter het die vier mans alleen saam gaan vakansie hou. 

"Na hulle eerste dagreis, slaap hulle die eerste nag in ‘n hotel.

Die ou leraar is die volgende môre die eerste op en kom in die ontvangslokaal van die gebou.  Hy gaan staan voor ‘n kaggel waarin ‘n lekker vuur brand, om sy hande warm te maak.  ‘n Paar minute daarna sluit sy oudste seun by hom aan en die volgende gesprek vind plaas: ‘Pa, ek het vannag ‘n lieflike droom gehad.  Ek het gedroom ek is in die hemel en dis  alles so lieflik en wonderlik.  Ek kan dit skaars beskryf.’

"Toe kom die tweede seun in en sluit ook aan by die lekker vuur in die kaggel.  Na ‘n rukkie sê hy:  ‘Pa, ek het vannag ‘n wonderlike droom gehad.  Ek het gedroom ek is in die hemel.’ ‘Maar dis pragtig my seun!  En hoe lyk dit daar?’ 
‘O , al wat ek onthou is die heerlike vrede en liefde en eensgesindheid . . ..’

"Net toe kom die derde broer in en gaan staan ook by die kaggel.  Sy pa vra:  ‘En hoe was joú nag, my seun?’

‘Nee goed.  Ek het gedroom ek is in die hel.’
‘Hoe verskriklik!  En hoe lyk dit daar?’
‘Nee, so, so, maar net soos hier:  Jy kan nie naby die vuur kom nie; die predikante staan hom letterlik toe!’”