WYS JOU NET!

Die een donkie sê vir die ander een: “Jong, ek kan dit nie verstaan nie. Gister toe ek met Jesus op my rug die stad Jerusalem ingeloop kom, toe gil en juig almal vreeslik so bly is hulle om my te sien. Die mense het voor my gebuig en palmtakke op my pad gesit. Maar vandag kyk niemand eers vir my nie!”

“Ja,” sê die ander donkie: “wys jou net, sonder Jesus is jy niks!”