1888: OPENING VAN VOLKS- HOSPITAAL, PRETORIA

KULTUURDAGBOEK 2 JULIE

Lees volledig by Kultuurdagboek

In die tagtigerjare van die vorige eeu het dokters in Pretoria begin aandring op hospitaalgeriewe. In Februarie 1887 het 'n kommissie onder leiding van genl PJ Joubert met die regering oor 'n terrein onderhandel.

'n Ou huis naby die militêre kaserne in die huidige Potgieterstraat asook twaalf aangrensende erwe is afgestaan. Onder voorsitterskap van hoofregter JG Kotze is 'n permanente hospitaalkomitee in die lewe geroep.

In 1887 samel 'n aantal dames in Pretoria met 'n basaar 1 500 pond in vir die oprigting van die hospitaal. 'nTydelike hospitaal met vyftien beddens is op die aangewese terrein opgerig.

Die eerste matrone en 'n personeel van twee verpleegsters het van Kimberley gekom, en die eerste pasiënt is reeds op 26 Junie 1888 opgeneem. Eers op 2 Julie 1888 is die hospitaal amptelik deur hoofregter JG Kotze geopen.

Die geboutjie het uit drie sale bestaan. Die Pretoriase Geneeskundige Kommissie wat in die middel tagtigerjare gestig is, het die mediese bestuur van die hospitaal behartig. Hierdie gebou was slegs tydelik van aard en op 21 Junie 1890 het pres Paul Kruger die hoeksteen gelê van die nuwe volkshospitaal op die terrein waar later ook die militêre hoofkwartiere opgerig is. Laasgenoemde het toe as hospitaal gedien tot die oprigting van die Algemene Hospitaal in 1932, wat in die laat sestigerjare herdoop is tot die H.F. Verwoerdhospitaal.