1501: OUDSTE "POSKANTOOR" IN SA

KULTUURDAGBOEK 7 JULIE

Lees volledig by Kultuurdagboek

Joas da Nova was 'n Portugese seevaarder oppad na Indiƫ toe hy op hierdie dag in 1501 briewe en dokumente in 'n skoen wat aan 'n groot melkhoutboom naby die huidige Mosselbaai gehang het, gevind het. Die briewe is deur een van die bevelvoerders van die boot van Pedro Alvares Gabral in die jaar 1500 in daardie skoen aan die historiese boom geplaas om daardeur boodskappe en inligting aan verbygaande skepe oor te dra.

Die Portugese het toe reeds om die suidpunt van Afrika geseil nadat Bartholomeu Dias en Vasco da Gama die seeweg na die Ooste vasgestel het.

Die melkhoutboom moet derhalwe as die oudste poskantoor in Suid-Afrika beskou word. Dit staan klaarblyklik vandag nog daar en is seker meer as 'n duisend jaar oud want dit was toe reeds 'n groot boom.

Die boom is voor 1994 goed bewaar en 'n posbus is daar naby in die vorm van 'n skoen opgerig. Toe kon besoekers briewe in daardie skoenposbus pos, en dit het 'n datumstempel daarop met die woorde in albei landstale gekry: "Ou Poskantoorboom, Mosselbaai".

Bartholomeu Dias het daar naby die boom 'n fonteintjie met helder water gevind en dit die Baai of Waterhaalplek van Sint Blasius genoem.

Daardie omgewing van die boom het in 1601 die naam Mosselbaai gekry toe die Nederlandse seevaarder, Paulus van Gaerden, die plek besoek en net mossels as voedsel aangetref het.