KULTUUR- DAGBOEK 23 JULIE

Lees volledig by Kultuurdagboek

1. 1853: Die waarskuwing van kmdt-genl Andries Pretorius aan sy volk weerklink vandag weer: "Nogeens vermaan ik u, ja ernstiglijk waarschuw ik u, past op dat geen tweedracht onder u plaatsvinde. . . als gij in twisten vervalt, zal die vijand u den voet op den nek zetten." Het ons maar geluister! Andries Pretorius was 'n held van Bloedrivier, Voortrekkerleier, politikus en militêre strateeg. Hy is op hierdie dag in 1853 oorlede en sy oorskot is in 1891 in die Ou Kerkhof in Pretoria begrawe.

2. 1654: Lees in hoofartikel oor die man wat onderwys in ons land help bewerkstellig het: Mauritz Pasques de Chavonnes.