1885: JF VAN WYK – NOG 'N ONDERWYSLEIER IN SA

KULTUURDAGBOEK 23 JULIE

Lees volledig by Kultuurdagboek

Johannes Frederikus van Wyk is die skrywer van DIE MAUSER KNAL waarin hy 'n lewendige voorstelling gee van die kommandolewe en krygsgevangeneskap tydens die Tweede Vryheidsoorlog van 1899 – 1902.  Hierdie man wat vir 15 jaar lank gratis onderwys gegee en skole gebou het, is op hierdie dag in 1885 op die plaas Leeuwfontein in die distrik Wolmaranstad gebore waar hy ook sy skoolopleiding ontvang het.

Op 14-jarige ouderdom lê hy sy eindeksamen af en in dieselfde jaar (1899) breek die Tweede Vryheidsoorlog in ons land uit. As 15-jarige penkop sluit hy hom by die Boeremagte aan, neem aan minstens agt veldslae deel, word 'n maand voor die vredesluiting by Roodewal gevang en na Indië gestuur waar hy sy naskoolse studie voortsit.

Na sy terugkeer in 1903 sit hy sy studies voort en bekwaam hom as onderwyser aan die Pretoriase Normaalkollege.

In 1919 is hy na Arusha in Oos-Afrika as die eerste Afrikaanssprekende onderwyser, wie se ywer vir die sosio-kulturele en akademiese opheffing van die Afrikanerkind nooit geëwenaar is nie met sy jare se gratis onderwysdiens en skolebou in ongunstige omstandighede.

Later was hy in diens van die grondboontjiemaatskappy in Tanzanië, en daarna het hy verskeie goudkonsessies gehou.

In 1963 het hy en sy eggenote, agterkleinkind van Louis Trichardt, na Suid-Afrika teruggekeer.