1866: DS ANDREW MURRAY

KULTUURDAGBOEK 24 JULIE

Andrew Murray is op 26 Mei 1794 in Clatt, Aberdeenshire, Skotland, gebore. Hy bekwaam hom in die teologie aan die Kings College in Aberdeen met die vaste bedoeling om hom aan die sending te wy. 'n Beroep om na Newfoundland as sendeling te gaan wys hy van die hand. Toe hy egter kort daarna deur ds George Thom, wat juis in Skotland was om geskikte leraars vir die NG Kerk in die Kaap te soek, gevra word om hom beskikbaar te stel, het hy onmiddellik daartoe ingewillig.

In ons verlede was daar seker min gebeurtenisse waarvan die gevolge so 'n diepgaande en verreikende invloed op die godsdientig-kerklike lewe van ons vaderland gehad het as die aankoms van Andrew Murray in die begin van Julie 1822 aan die suiderstrand.

Hy en nog vier leraars en 'n aantal onderwysers maak die eerste groep Skotte uit wat destyds vir diens aan die Kaap gewerf is. Eers gaan leer hy in Nederland die taal aan wat hy in sy nuwe arbeidsveld moet gebruik. Sy hele dienstyd in ons land van 1822 tot 1865, word aan die gemeente Graaff-Reinet gewy waar hy onder meer baie latere Voortrekkers as lidmate het.

Van 1847 tot 1848 is hy ook 'n lid van die eerste sinodale afvaardiging wat die Trekkers benoorde die Oranje herderlik besoek. Talle sendelinge van verskillende nasionaliteite geniet die gasvryheid van sy pastorie onderweg na die verre binneland. Van diƩ mooi ou woning af het daar 'n groot geestelike en kulturele invloed na die hele omgewing uitgegaan.