1649: OORHANDIGING VAN DIE REMONSTRANTIE AAN DIE KAMER VAN AMSTERDAM

KULTUURDAGBOEK 26 JULIE

Lees volledig by Kultuurdagboek

L Janszen en M Proot het hulle Remonstrantie, wat gebaseer was op die ervarings van die skipbreukeling van die Haarlem, aan die Kamer van Amsterdam oorhandig. Leendert Janszen is te Tongeren in die Suidelike Nederlande gebore. Ten tye van die stranding van die Haarlem was hy 'n onderkoopman. In 1651 is hy as 'n 'tweede persoon' aangestel in Wingurla aan die weskus van Voor-Indië, en in 1864 het hy gesagvoerder van die gebied geword. In dieselfde jaar is hy tot koopman bevorder.

Matthijs Proot is te Delft gebore, en teen 1642 wat hy op die eiland Ambon in die diens van die VOC. Hy was lid van die retoervloot in 1648 wat die skipbreukelinge van die Haarlem kom oppik het. Vanweë sy aandeel in die Remonstrantie is hy deur die VOC genader om verdere mondelinge advies in verband met die Kaapse verversingspos. Uiteindelik is hy ook oorweeg as eerste kommandeur van die te stigte verversingspos maar moontlik omdat hy 'n Rooms-Katoliek was, is die aanstelling nooit bekragting nie.