1915: EERSTE UITGAWE VAN 'DIE BURGER'

KULTUURDAGBOEK 26 JULIE

Lees volledig by Kultuurdagboek

Die eerste uitgawe van Die Burger, oudste Afrikaanse dagblad, verskyn. Dit het gevolg op 'n vergadering van sestien vooraanstaande Afrikaners op 18 Desember 1914 op Stellenbosch, waar besluit is "dat het wenselik is een Hollands nieusblad uit te geven." Daarop is die Nasionale Pers gestig om die koerant uit te gee wat, op voorstel van mnr HJ Bergh, De Burger sou heet.

Bergh, sowel as mnr Jannie Marais, wat die onderneming moontlik gemaak het deur aandele op te neem vir meer as sestig persent van die aanvanklike nodige bedrag en later geld voor te skiet vir die aankoop van 'n rolpers, is oorlede voor die eerste koerant verskyn het.

Die eerste redakteur was dr DF Malan. "De Burger is een kind van de smart en van die hoop," het die eerste hoofartikel begin. "Hy is geboren uit die wee├źn van ons volk. Indien zware rampen niet ons volksbestaan hadden getroffen, hij zou er zeker niet geweest zijn."

Die invloed wat Die Burger na 'n moeilike ontstaan op politieke en kulturele gebied uitgeoefen het, is onberekenbaar.