KULTUUR- DAGBOEK 1 AUGUSTUS

Lees volledig by Kultuurdagboek

1. 1859: Oos-Londen in die Kaap word op hierdie dag as die hawe van Brits-Kaffraria verklaar.

2. 1931: Lees in hoofartikel oor die eerste uitgawe van Die Handhawer, tweeweeklikse blad van Die Handhawersbond, 'n Afrikanerorganisasie vir Afrikaner-volksvereniging.

3. 1936: Lees in hoofartikel oor die Die Suid-Afrikaanse Uitsaaikorporasie (SAUK) wat op hierdie dag by wyse van die Uitsaaiwet (Wet 22 van 1936) ingestel word. Dit het beslag gegee aan die instelling van die SAUK se televisiediens in Mei 1975.

4. 1959: Die Nasionale Bouvereniging, die tweede Afrikaanse bouvereniging, was die resultaat van Volkskas en Sanlam om die Afrikaner se aandeel ook op ekonomiese gebied te versterk. Op 1 April 1970 het dit met Saambou (Permanente) Bouvereniging ge-amalgeer om Saambou-Nasionale Bouvereniging te vorm, 'n Afrikaanse vereniging wat in 1979 meer as 550 takkantore en agentskappe gehad het.