KULTUUR- DAGBOEK 7 AUGUSTUS

Lees volledig by Kultuurdagboek

1. 1795: Die Slag by Muizenberg: 'n Britse oormag verslaan op hierdie dag die Bataafsche Republiek (VOC). Die Kaap word hierdeur 'n Britse kolonie.

2. 1884: Walvisbaai word formeel by die Kaapkolonie ingelyf maar L├╝deritz en die gebied suid daarvan word deur Duitsland tot protektoraat verklaar.