KULTUUR- DAGBOEK 15 AUGUSTUS

Lees volledig by Kultuurdagboek

1. 1865: Kmdt Lourens Jacobus Wepener, Vrystaatse boer en krygsman, sneuwel vandag tydens die Tweede Basoetoeoorlog by Mosjesj se bergvesting, Thaba Bosigo. Die Louw Wepener-dekorasie is deur die Suid-Afrikaanse Weermag aan lede uitgereik vir uitsonderlike dapperheid.

2. 1905: Dr GD Scholtz, SA-historikus en nasionalistiese skrywer, is op hierdie dag gebore.

3. 1980: Leserskring, Naspers se posbemarkingsmaatskappy vir boeke, is op hierdie dag gestig.