1937: EERSTE UITGAWE VAN OOSTERLIG VERSKYN

KULTUURDAGBOEK 20 AUGUSTUS

Lees volledig by Kultuurdagboek

Oosterlig, sirkulasiegewys een van die kleiner dagblaaie van Suid-Afrika, was 'n regstreekse produk van die Afrikaner se kultuurstryd. Dit is deur die Nasionale Pers Bpk (destyds nog 'n pro-Afrikaner organisasie) in Port Elizabeth in die lewe geroep om in die oorwegend Engelse Oos-Kaapland van toentertyd die Afrikanersaak te bevorder.

Die eerste uitgawe het die lig gesien in teenwoordigheid van afgevaardigdes na die kongres van die Kaaplandse Nasionale Party wat op Uitenhage in sitting was, onder andere dr DF Malan, later Eerste Minister, en hoƫ amptenare van die Nasionale Pers.

Aanvanklik het die koerant, gedruk op 'n klein Vomag-rolpers, net twee keer per week verskyn, eers op Maandae en Donderdae en later op Dinsdae en Vrydae.

Op 4 Maart 1957 is tot drie uitgawes per week oorgegaan op Maandae, Woensdae en Vrydae; sedert 1 Maart 1962 is die koerant as dagblad sonder 'n Saterdaguitgawe uitgegee.

'n Groter rolpers is later ingebruik geneem wat druk in veelkleur moontlik gemaak het, en teen die sewentigerjare was die Oosterlig 'n nuusblad met 'n toonaangewende posisie in Afrikanersake.

Een van die groto sake waardie koerant 'n kampvegter was, is die Universiteit van Port Elizabeth, wat in 1965 tot stand gekom het.