KULTUUR- DAGBOEK 31 AUGUSTUS

Lees volledig by Kultuurdagboek

1. 1918: Lees in hoofartikel waaroor dr DF Malan se onafhanklikheidstoespraak hoofsaaklik gehandel het.

2. 1871: Basoetoeland se administrasie word met dié van die Kaapkolonie verenig.

3. 1929: Die spoorlyn tussen Messina en Beitbrug, die grenspos tussen SA en Zimbabwe, toe nog Rhodesië, geopen.

4. 1977: Die administrasie van Walvisbaai in SWA word na Kaapprovinsie verplaas.