1902: PRETORIA NORMAAL- KOLLEGE GESTIG

KULTUURDAGBOEK 2 SEPTEMBER

Lees volledig by Kultuurdagboek

Die Uitvoerende Komitee van Transvaal het op 10 Julie 1902 besluit om agt erwe en twee huise in Sunnyside, Pretoria, van mnr EF Bourke te koop vir die instelling van 'n normaalkollege.

Op Dinsdag 2 September 1902 het die stigting van die kollege werklik plaasgevind toe mej Maria Elizabeth Bosman van Newcastle haar vir inskrywing aangemeld het.

Dertien dae later het mej Johanna du Toit, van Middelburg, Transvaal, ingeskryf, en die eerste manstudent was Christiaan Johannes Fouché van Ottoshoop, op 5 Februarie 1903, en in dieselfde jaar op 26 Junie het die eerste 39 studente die Pretoriase Normaalkollege verlaat as die eerste gekwalifiseerde onderwysers wat in Transvaal opgelei is.

In die begin van 1933 het die kollege 'n Afrikaanstalige inrigting geword. Toe is alle onderwysers vir die driejarige onderwysdiploma opgelei, en in die begin van 1937 is 'n vierjarige gekombineerde unversiteits-en-diplomakursus ingestel. By die kollege het die eerste Rebubliekmonument gepryk wat op 8 Junie 1962 deur die destydse Direkteur van onderwys en oud-hoof van die kollege, dr AH du Preez van Wyk, onthul is. Die kollege het later bekend gestaan as die Onderwykollege, Pretoria.