1964: STIGTING VAN JUNIOR RAPPORTRYERS

KULTUURDAGBOEK 11 SEPTEMBER

Lees volledig by Kultuurdagboek

In 1959 is in Pretoria die eerste Junior Rapportryerskorps gestig. Dit is egter eers op 11 September 1964 dat die Federasie van Junior Rapportryerskorpse tot stand gekom het. Deur die jare is stelselmatig wegbeweeg van die outonomie van korpse, en in 1978 het die federale karakter plek gemaak vir ‘n lede organisasie.

Die ontstaan van die Beweging is te danke aan wyle Hennie Roux, wat die rapportryer gedagte na die inwyding van die Voortrekkermonument in 1949 wou laat voortleef in sosiale klubs of korpse. Die doelstellings van die Junior Rapportryersbeweging kan as volg saamgevat word:

Die handhawing, uitlewing en bevordering van die Afrikaanse kultuur; die bevordering van nadere kennismaking onder jong Afrikaners en ‘n samehorigheidsgevoel onder alle Afrikaners.

Aangesien die Junior Rapportryersbeweging ‘n kulturele diensorganisasie is, word diens oor ‘n breë terrein gelewer, onder meer die reël van volksfeeste, fondsinsamelingsveldtogte vir verdienstelike sake, ‘n debatkompetisie, jeugleierkursusse en kleuterkunsuitstallings. Lidmaatskap van die Beweging is op uitnodiging verleen aan alle blanke Afrikaanssprekende mans in die ouderdomsgroep 18 tot 35 jaar, wat die Grondwet van die Beweging onderskryf en hulle daarmee vereenselwig het. Toe was dit nog moontlik vir Blankes om 'n eie kulturele organisasie te hê, anders as vandag waar onder andere ook staatskole volle integrasie toepas en gevolglik eens Blanke organisasies soos Voortrekkers en ander, nou meer Swart as Blanke lede het.