KULTUUR- DAGBOEK 1 OKTOBER

1829: DIE SA-KOLLEGE, VOORLOPER VAN DIE UNIVERSITEIT KAAPSTAD OPEN

1937: 'DIE TRANSVALER' VERSKYN