1955: INSTELLING VAN FAK-EREPENNING

Lees volledig by Kultuurdagboek

KULTUURDAGBOEK 6 OKTOBER

Die Erepenning vir Volksdiens, die FAK se hoogste eretoekenning , is op hierdie dag ingestel op grond van 'n besluit van die Afrikaanse Nasionale Kultuurraad, wat in daardie jare in die FAK-struktuur besluite van die aard kon neem.

Met die Erepenning het die FAK op waardige wyse waardering en erkentlikheid teenoor mense of liggame wat "verdienstelike werk op die gebied van kultuurorganisasise en praktiese volksdiens gelewer het" betoon.

Die toekenning is in die vorm van 'n vergulde penning met die FAK-wapen aan die een kant en 'n paslike inskripsie aan die ander kant ontwerp.

Die FAK het baie hoƫ eise vir die toekenning gestel, en sedert die instelling daarvan is die Erepenning in die eerste twintig jaar van sy bestaan soos volg toegeken:

1957       Dr DF Malan
1961       Dr SH Pellisier
1962       Kmdt CA van Niekerk
1964       Staatspresident CR Swart
1965       Mev ME Rothman
1966       Mnr IM Lombard
1968       Prof DF Malherbe
1970       Prof HB Thom
1971       Dr PJ Meyer
1974       Mev MM Jansen
1977       Dr MS Louw