1915: 2e ALGEMENE VERKIESING IN DIE UNIE

KULTUURDAGBOEK 20 OKTOBER

Lees volledig by Kultuurdagboek

Die verkiesingstryd wat hierdie algemene verkiesing voorafgegaan het was buitengewoon heftig. Dit het geskied teen die agtergrond van die 1914-Rebellie en die opbloei van die Afrikaanse taalbeweging, wat gesamentlik meegewerk het tot 'n opstuwing van Afrikanernasionalisme en steun vir die Nasionale Party.

In die verkiesingstryd het die Nasionale Party veral die Botha-bewind gekritiseer oor sy steun aan die Britse oorlogspoging en die regering se eenstroombeleid wat, volgens die Nasionale Party, die Afrikaner nog steeds in 'n posisie van ongelykheid gehou het. Die regering se optrede met die Rebellie het ook tot groot ontevredenheid gelei.

Gevolglik is Botha en die SAP daarvan beskuldig dat hulle hoofdoel was om die Britte tevrede te stel – al was dit ook ten koste van die Afrikanervolk.

In die verkiesing het die SAP 94 000 stemme gekry en die Nasionale Party 78 000. In die Volksraad het die SAP 54 setels verower, die Unioniste 40, Nasionaliste 26, Arbeiders 4 en Onafhanklikes 6.

Hoewel die Nasionale Party dus nog 'n minderheidsparty in die Volksraad was, was dit reeds duidelik dat dit die steun van 'n meerderheid Afrikaners geniet het.