1837: DOBBEL DEUR TVL VOLKSRAAD VERBIED

KULTUURDAGBOEK 14 NOVEMBER

Lees volledig by Kultuurdagboek

President Thomas Burgers vaardig 'n proklamasie uit "met advies en konsent" van die Uitvoerende Raad van die ZAR, waardeur dobbelary in die land, en veral op die goudvelde, verbied word.