1853: NED HERVORMDE KERK IN SITTING MET VOLKSRAAD

KULTUURDAGBOEK 22 NOVEMBER

Lees volledig by Kultuurdagboek

Die rol van die Kerk was deur alle tye heen so 'n integrale deel van die volk en sy politiek dat dit die logiese hoofinstrument was wat deur die Geldmag gebruik is om die Afrikanervolk later jare op sy knieë te dwing. Vandag is die rol van die Kerk in die vernietiging van die Afrikanervolk meer deursigtig as ooit en het talle Afrikaners reeds hulle kerke verlaat.

Op hierdie dag het die Algemene Kerkvergadering van die Ned Hervormde Kerk saam met die Volksraad van die ou ZAR op Potchefstroom vergader. Dit was 'n besondere gebeurtenis en het daarna nooit weer plaasgevind nie.

Hierdie vergadering het weer gegaan oor die vraag of die selfstandige Transvaalse Kerk deel van die Kaapse kerklike organisasie moet word. Met hierdie vergadering was die kerkraadslede en die Volksraadslid vir Lydenburg, wat nie die Algemene Vergadering op Rustenburg op 3 Augustus 1853 bygewoon het nie, ook nou teenwoordig.

Na uitvoerige bespreking, het die gesamentlike vergadering besluit om die beslissing van Rustenburg, naamlik om die Ned Hervormde Kerk as 'n onafhanklike Kerk te handhaaf, te bekragtig. Weereens is dit baie duidelik gestel dat dit hier slegs om organisatoriese onafhanklikheid gaan. Die geestelike en broederlike band met die NG Kerk van die Kaapkolonie moes behoue bly.

Die rol van die Kerk was deur alle tye heen so 'n integrale deel van die volk en sy politiek dat dit die logiese hoofinstrument was wat deur die Geldmag gebruik is om die Afrikanervolk later jare op sy knieë te dwing. Vandag is die rol van die Kerk in die vernietiging van die Afrikanervolk meer deursigtig as ooit en het talle Afrikaners reeds hulle kerke verlaat.